Bản tin tháng 11 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 11 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cơ chế thi hành quyết định hành chính thuế
- Chính sách Thuế và các văn bản hướng dẫn
- Quy định về các hoạt động quản lý Nhà nước khác, bao gồm:
+ Sửa đổi các quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
+ Sửa đổi điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
+ Sửa đổi một số điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
+ Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bộ luật Lao động
+ Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
+ Hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
+ Hướng dẫn chi tiết về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc
+ Chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 11 năm 2018