Bản tin tháng 08 và tháng 09 năm 2020

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 08 & 09 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế
+ Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020
+ Quy định về lệ phí môn bài
+ Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế
+ Quy định về giảm tiền thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
+ Các công văn trả lời về thuế.

- Quy định về tài chính
+ Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
+ Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Quy định về quản lý Nhà nước
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 – 2020
+ Ban hành quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp
+ Quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ
+ Các văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 08 và 09 năm 2020