Bản tin tháng 10 năm 2020

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế
+ Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
+ Giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác
+ Các công văn trả lời về thuế.

- Quy định về đầu tư, kinh doanh
+ Quy định về kinh doanh hàng miễn thuế
+ Hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
+ Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
+ Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 10 năm 2020