Bản tin tháng 10 năm 2018

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế và các văn bản hướng dẫn
- Quy định về các hoạt động quản lý Nhà nước khác, bao gồm:
+ Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
+ Sửa đổi hướng dẫn Bộ Luật Lao động về tiền lương
+ Quy định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
+ Quy định về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
+ Quy định về việc giữ bí mật cung cấp thông tin khách hàng của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 10 năm 2018