Bản tin tháng 2 năm 2021

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 02 năm 2021.
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 02 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách Thuế
+ Các công văn trả lời về thuế
- Quy định khác
+ Quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
+ Quy định về đăng ký doanh nghiệp
+ Một số văn bản hợp nhất mới ban hành
 
Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 2 năm 2021