Bản tin tháng 11 năm 2020

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 11 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế.
+ Quy định về hóa đơn, chứng từ;
+ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;
+ Quy định chi tiết về việc quản lý thuế và các khoản thu thuộc NSNN;
+ Các công văn trả lời về thuế.

- Quy định về đầu tư, kinh doanh.
+ Quy định về cơ chế phối hợp, liên thông giữa các cơ quan quản lý trong việc giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;
+ Sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn về việc mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tư;
+ Các văn bản hợp nhất mới ban hành.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 11 năm 2020