Kiểm toán SOC 1

Làm cách nào để bạn xác thực tính bảo mật của các dịch vụ của công ty mình? SOC 1 là cuộc kiểm toán các quy trình kiểm soát nội bộ mà công ty cung cấp dịch vụ đã thực hiện để bảo vệ dữ liệu của khách hàng, đặc biệt là kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính. SOC 1 là tiêu chuẩn được Kế toán viên công chứng (CPA) sử dụng để đánh giá, kiểm tra và báo cáo về tính hiệu quả của các quy trình kiểm soát nội bộ của công ty cung cấp dịch vụ. Kết quả? Báo cáo SOC 1 xác nhận sự cam kết của công ty trong việc cung cấp các dịch vụ an toàn, chất lượng cao cho khách hàng.

Dịch vụ kiểm toán SOC 1 là một trong những dịch vụ chúng tôi cung cấp  cho khách hàng. Kiểm toán viên về bảo mật thông tin là các chuyên gia cấp cao, và đã đạt được các chứng chỉ như CISSP, CISA và CRISC, là những nhân sự đủ năng lực giúp doanh nghiệp của bạn duy trì sự tuân thủ SOC 1.

Các công cụ kiểm toán của chúng tôi hợp lý hóa quy trình kiểm toán, giúp giảm mức độ phức tạp của các nỗ lực tuân thủ và cung cấp cho khách hàng khả năng kết hợp nhiều quy định kiểm toán trong một cuộc kiểm toán. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được thông tin về thời gian và chi phí để hoàn thành một báo cáo SOC 1.

Kiểm toán SOC 1 là gì?

Kiểm toán SOC 1 là một cuộc kiểm toán tại một công ty cung cấp dịch vụ về việc kiểm soát nội bộ liên quan đến quá trình báo cáo tài chính (ICFR). Kiểm toán SOC 1 được phát triển bởi Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA) và tuân theo Tuyên bố về Tiêu chuẩn cho các Hợp đồng Chứng thực số 18 (SSAE 18).

Chi phí kiểm toán SOC 1 là bao nhiêu?

Chi phí cho một cuộc kiểm toán SOC 1 phụ thuộc vào yếu tố phạm vi, bao gồm các ứng dụng kinh doanh, nền tảng công nghệ, địa điểm thực tế, bên thứ ba và tần suất kiểm toán. Giá cả cũng sẽ khác nhau dựa trên loại hình báo cáo, bao gồm phân tích lỗ hổng hoặc bao gồm thời gian khắc phục bổ sung.

Kiểm toán SOC 1 mất bao lâu để hoàn thành?

Theo quy trình của AASC, một cuộc kiểm toán SOC 1 trung bình, được hoàn thành trong 12 tuần. Quá trình bắt đầu với các thủ tục xác định phạm vi, sau đó chuyển sang kiểm toán thực địa, xem xét bằng chứng, viết báo cáo và kết thúc bằng việc gửi báo cáo SOC 1. Thời gian này bị kéo dài khi phải thực hiện phân tích lỗ hổng hoặc khi việc khắc phục mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Công ty của bạn sẽ nhận được gì sau khi cuộc kiểm toán SOC 1 hoàn tất?

Các thành phần và định dạng của báo cáo SOC 1 do AASC soạn thảo và phát hành dựa trên các hướng dẫn được cung cấp bởi AICPA. Báo cáo SOC 1 cung cấp cho khách hàng của công ty đó các thông tin chính về hệ thống và các biện pháp kiểm soát của công ty, chứng minh cách thông tin khách hàng được bảo mật một cách an toàn và hỗ trợ khách hàng đánh giá sự hiệu quả của các biện pháp kiểm soát mà họ có thể quản lý.

Báo cáo SOC 1 có giá trị trong bao lâu?

Ý kiến ​​nêu trong báo cáo SOC 1 có hiệu lực trong vòng mười hai tháng kể từ ngày báo cáo được phát hành.

Bao lâu công ty bạn cần thực hiện một cuộc kiểm toán SOC 1 ?

Theo tiêu chuẩn, kiểm toán SOC 1 (Loại I hoặc Loại II) cần được thực hiện hàng năm hoặc khi có những thay đổi quan trọng ảnh hưởng đến môi trường kiểm soát. Nếu báo cáo kiểm toán được thực hiện ít hơn tiêu chuẩn sẽ thể hiện sự thiếu cam kết trong tuân thủ, và có thể gây mất lòng tin vào hệ thống của công ty dịch vụ.

Ai tham gia vào cuộc kiểm toán SOC 1?

Trong mọi hợp đồng SOC 1, theo yêu cầu của AICPA, Kiểm toán viên về bảo mật thông tin của chúng tôi duy trì liên lạc với ban quản lý và những người chịu trách nhiệm quản lý từ công ty dịch vụ. Các thành viên khác trong nhóm tham gia vào cuộc kiểm toán có thể đến từ bất kỳ bộ phận nào trong công ty, bao gồm từ bộ phận nhân sự đến bộ phận phát triển cho đến cán bộ tuân thủ - bất kỳ ai có trách nhiệm liên quan và hiểu biết về các vấn đề trong cuộc kiểm toán.