Kiểm toán SOC cho an ninh mạng

Làm cách nào để bạn xác thực các nỗ lực bảo mật không gian mạng của công ty mình? Vào tháng 4 năm 2017, AICPA nhận thấy các công ty trên thị trường có  nhu cầu về việc đánh giá các chương trình quản lý rủi ro an ninh mạng của họ. Và thế là SOC cho An ninh mạng đã được tạo ra. Đây là cách Kiểm toán viên báo cáo về chương trình quản lý rủi ro an ninh mạng của một công ty và xác minh tính hiệu quả của các biện pháp kiểm soát nội bộ để đáp ứng các mục tiêu an ninh mạng, với mục đích cung cấp cho các bên liên quan cái nhìn trực quan và sự tin tưởng vào chương trình quản lý rủi ro an ninh mạng của công ty đó.

Với việc các mối đe dọa an ninh mạng mới xuất hiện mỗi ngày, Kiểm toán viên về bảo mật thông tin cảm thấy có trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ khách hàng khỏi các cuộc tấn công mạng và luôn cập nhật các xu hướng mạng để giúp đáp ứng các mục tiêu an ninh mạng.

Các công cụ kiểm toán của chúng tôi hợp lý hóa quy trình kiểm toán và giúp giảm mức độ phức tạp của các nỗ lực tuân thủ, đồng thời cung cấp cho khách hàng khả năng kết hợp nhiều quy định kiểm toán trong một cuộc kiểm toán. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được thông tin về thời gian và chi phí cần thiết để phát hành một báo cáo SOC về An ninh mạng.

Chi phí cho một cuộc kiểm toán SOC cho An ninh mạng là bao nhiêu?

Chi phí cho một cuộc kiểm toán SOC về An ninh mạng phụ thuộc vào các yếu tố xác định phạm vi, bao gồm các ứng dụng kinh doanh, nền tảng công nghệ, địa điểm thực tế, bên thứ ba và tần suất kiểm tra. Giá cả cũng sẽ khác nhau dựa trên loại hình báo cáo, bao gồm phân tích lỗ hổng hoặc bao gồm thời gian khắc phục bổ sung.

Quá trình kiểm toán SOC cho An ninh mạng mất bao lâu để hoàn thành?

Thời gian trung bình để thực hiện kiểm toán là 12 tuần. Quá trình bắt đầu bằng các thủ tục xác định phạm vi, sau đó chuyển sang kiểm toán thực địa, xem xét bằng chứng, viết báo cáo và kết thúc bằng việc phát hành báo cáo. Thời gian này bị kéo dài khi phải thực hiện phân tích lỗ hổng hoặc khi việc khắc phục mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Công ty của bạn sẽ nhận được gì sau khi cuộc kiểm toán SOC cho An ninh mạng hoàn tất?

Các thành phần và định dạng của báo cáo SOC cho An ninh mạng do AASC soạn thảo và phát hành dựa trên các hướng dẫn được cung cấp bởi AICPA. Đây là một báo cáo mô tả chung chương trình quản lý rủi ro an ninh mạng của một công ty và xác minh tính hiệu quả của các biện pháp kiểm soát, có thể giúp các bên liên quan đưa ra quyết định sáng suốt và có thể giúp các hoạt động quản lý rủi ro của nhà cung cấp hoặc chuỗi cung ứng.

Báo cáo SOC cho An ninh mạng có hiệu lực trong bao lâu?

Ý kiến ​​được nêu trong báo cáo có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày báo cáo được phát hành.

Ai tham gia vào cuộc kiểm toán SOC cho An ninh mạng?

Trong mỗi hợp đồng, theo yêu cầu của AICPA, Kiểm toán viên bảo mật thông tin của chúng tôi phải duy trì liên lạc với ban quản lý và những người chịu trách nhiệm quản trị từ công ty dịch vụ. Các thành viên khác tham gia vào cuộc kiểm toán có thể đến từ các bộ phận trong công ty, từ bộ phận nhân sự đến bộ phận phát triển cho đến cán bộ tuân thủ - bất kỳ ai có trách nhiệm và hiểu biết về các vấn đề liên quan trong cuộc kiểm toán.