Kiểm toán SOC 2 và SOC 3

Làm cách nào để bạn xác thực tính bảo mật của các dịch vụ của công ty mình? Kiểm toán SOC 2 đánh giá các kiểm soát liên quan trực tiếp đến Tiêu chí Dịch vụ Tin cậy (Trust Services Criteria) của AICPA. Điều này có nghĩa là báo cáo kiểm toán SOC 2 tập trung vào các kiểm soát nội bộ của công ty dịch vụ vì chúng liên quan đến sự an toàn, tính khả dụng, sự minh bạch, tính bảo mật và sự riêng tư của hệ thống. Kết quả? Báo cáo SOC 2 xác nhận cam kết của công ty trong việc cung cấp các dịch vụ an toàn, chất lượng cao cho khách hàng.

Kiểm toán SOC 2 là một trong những dịch vụ chuyên môn mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Kiểm toán viên về bảo mật thông tin là các chuyên gia cấp cao, nắm giữ các chứng chỉ như CISSP, CISA và CRISC, để giúp công ty của bạn duy trì sự tuân thủ SOC 2.

Các công cụ kiểm toán của chúng tôi hợp lý hóa quy trình kiểm toán, giúp giảm mức độ phức tạp của các nỗ lực tuân thủ và cung cấp cho khách hàng khả năng kết hợp nhiều quy định kiểm toán trong một cuộc kiểm toán. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được thông tin về thời gian và chi phí để hoàn thành một báo cáo SOC 2.

Chi phí kiểm toán SOC 2 là bao nhiêu?

Chi phí cho một cuộc kiểm toán SOC 2 phụ thuộc vào các yếu tố phạm vi, bao gồm các ứng dụng kinh doanh, nền tảng công nghệ, địa điểm thực tế, bên thứ ba, tần suất đánh giá và Tiêu chí Dịch vụ Tin cậy được đưa vào cuộc kiểm toán. Giá cả cũng sẽ khác nhau dựa trên loại hình báo cáo, bao gồm phân tích lỗ hổng hoặc bao gồm thời gian khắc phục bổ sung.

Quy trình kiểm toán SOC 2 như thế nào?

Kiểm toán SOC 2 thường bao gồm các nội dung sau:

  • • Phân tích lỗ hổng
  • • Xác định phạm vi
  • • Kiểm toán thực địa
  • • Giai đoạn thu thập bằng chứng
  • • Phát hành báo cáo SOC 2

Quy trình kiểm toán SOC 2 phải được thực hiện bởi các công ty kiểm toán đã được cấp phép.

Kiểm toán SOC 2 mất bao lâu để hoàn thành?

Theo quy trình của AASC, một cuộc kiểm toán SOC 2 trung bình sẽ được hoàn thành trong 12 tuần. Quá trình bắt đầu với các thủ tục xác định phạm vi, sau đó chuyển sang kiểm toán thực địa, xem xét bằng chứng, viết báo cáo và kết thúc bằng việc phát hành báo cáo. Thời gian này bị kéo dài khi phải thực hiện phân tích lỗ hổng hoặc khi việc khắc phục mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Ai có thể thực hiện kiểm toán SOC 2?

Kiểm toán SOC 2 chỉ có thể được thực hiện bởi kiểm toán viên tại một công ty kiểm toán đã được cấp phép, đặc biệt là một công ty chuyên về bảo mật thông tin. AICPA quy định chặt chẽ quy trình kiểm toán SOC 2.

Công ty của bạn sẽ nhận được gì sau khi cuộc kiểm toán SOC 2 hoàn tất?

Các thành phần và định dạng của báo cáo SOC 2 do các chuyên gia của AASC soạn thảo và phát hành dựa trên các hướng dẫn được cung cấp bởi AICPA. Báo cáo SOC 2 cung cấp cho khách hàng của công ty dịch vụ các thông tin ngắn gọn về hệ thống và các biện pháp kiểm soát của công ty, chứng minh cách thông tin khách hàng được bảo mật an toàn và hỗ trợ khách hàng thực hiện đánh giá sự hiệu quả của các biện pháp kiểm soát mà họ có thể quản lý.

Báo cáo SOC 2 có giá trị trong bao lâu?

Ý kiến ​​nêu trong báo cáo SOC 2 có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày báo cáo được phát hành.

Bao lâu công ty bạn cần thực hiện một cuộc kiểm toán SOC 2?

Theo tiêu chuẩn, kiểm toán SOC 2 (Loại I hoặc Loại II) cần được thực hiện hàng năm hoặc khi có những thay đổi quan trọng ảnh hưởng đến môi trường kiểm soát. Việc không tuân thủ bất kỳ tần suất nào trên sẽ thể hiện sự thiếu cam kết tuân thủ, và có thể gây mất lòng tin vào hệ thống của công ty dịch vụ.

Ai tham gia vào cuộc kiểm toán SOC 2?

Trong mọi hợp đồng SOC 2, AICPA yêu cầu Kiểm toán viên về bảo mật thông tin của chúng tôi duy trì liên lạc với ban quản lý và những người chịu trách nhiệm quản lý từ công ty dịch vụ. Các thành viên khác tham gia vào cuộc kiểm toán có thể đến từ các bộ phận trong công ty, từ bộ phận nhân sự đến bộ phận phát triển cho đến cán bộ tuân thủ - bất kỳ ai có trách nhiệm liên quan và hiểu biết về các vấn đề trong cuộc kiểm toán.

Báo cáo SOC 3 là gì?

Báo cáo SOC 3 nhằm thông báo cho bất kỳ bên quan tâm nào về hiệu quả hoạt động của các biện pháp kiểm soát nội bộ tại tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo mật, tính khả dụng, tính toàn vẹn trong quá trình xử lý, tính bảo mật và/hoặc quyền riêng tư liên quan đến cam kết SOC 2. Việc phân phối công khai các báo cáo này không bị hạn chế.