Kiểm toán doanh nghiệp FDI

Chính sách thu hút đầu tư của Chính phủ Việt Nam được đánh dấu bởi sự ra đời của Luật đầu tư nước ngoài năm 1987. Sau hơn 30 năm thực hiện, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) luôn là khu vực phát triển năng động và đóng vai trò tích cực trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Hòa chung với chính sách của Chính phủ và yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính nói riêng, nhu cầu dịch vụ chuyên nghiệp nói chung của khối doanh nghiệp FDI, AASC đã thành lập Phòng Dịch vụ đầu tư nước ngoài (FIS) với nòng cốt là đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, được trang bị các kiến thức chuyên nghiệp như CPA Úc, ACCA và cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành… để đảm bảo cung cấp dịch vụ chuyên sâu, chất lượng cho các khách hàng FDI.

Sau nhiều năm hoạt động, bộ phận FIS của AASC đã cung cấp đa dạng các dịch vụ từ Kiểm toán và Tư vấn tài chính Kế toán, dịch vụ Tái cấu trúc, dịch vụ Thuế… đến dịch vụ Giao dịch liên kết (theo yêu cầu của Nghị định 20/2017/NĐ-CP ban hành ngày 24/02/2017)

Khách hàng của FIS bao gồm các doanh nghiệp FDI hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như Ngân hàng, Thương mại, Sản xuất, Dịch vụ…. và đến từ nhiều quốc tịch trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaisia, Singapore, Đức, UK.... Nhiều trong số các khách hàng này là các công ty đa quốc gia có công ty mẹ được là công ty đại chúng hoặc được niêm yết trên sàn chứng khoán.

Đặc điểm nổi trội về Dịch vụ cung cấp:

    •   Áp dụng nhất quán Cẩm nang kiểm toán của HLB International (https://hlb.global) tuân theo yêu cầu của Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế (ISAs)

    •   Được hỗ trợ, chia sẻ kiến thức / kinh nghiệm kiểm toán cũng như những diễn biến thực tế trên thị trường quốc tế của Audit Working Group và Mạng lưới các thành viên hoạt động trên hơn 100 quốc gia của HLB International.

    •   Hơn 27 năm kinh nghiệm hoạt động của AASC, hoà cùng với HLB theo chiến lược Global in Reach Local in Touch

    •   AASC cùng với Big4 là Top 5 nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất trên thị trường (theo thống kê của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam hàng năm).

    •   Dịch vụ của AASC được thực hiện bởi hơn 500 nhân viên chuyên nghiệp tại 3 Văn phòng Hà Nội, Hồ Chí Minh và Quảng Ninh

Liên hệ
        Ông Đỗ Mạnh Cường MBA CIMA FCCA CPA Aust. FCPA Vietnam
        Phó Tổng Giám đốc phụ trách
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        (+84) 903 256 280