TRỤ SỞ CHÍNH:
Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tel: (84.24) 3824 1990 - Fax: (84.24) 3825 3973
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRỤ SỞ TẠI TPHCM:
Số 17 Sông Thương, Phường 2, Quận Tân Bình.
Tel: (84.28) 3848 5983 - Fax: (84.28) 3547 1838
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRỤ SỞ TẠI QUẢNG NINH:
Số 8 Chu Văn An, TP Hạ Long.
Tel: (84.2033) 627 571-Fax: (84.2033) 627 572
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.