Hãng kiểm toán hàng đầu Việt Nam Hãng kiểm toán hàng đầu Việt Nam

Chi phí hợp lý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

(TBTCO) - Các khoản phạt hợp đồng thi công như phạt tiến độ thi công, phạt an toàn vệ sinh, phạt thất thoát vật tư thi công…, những khoản chi trên có được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)?

Trả lời: Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) quy định:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT)) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi...

....2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các khoản phạt hợp đồng thi công như phạt tiến độ thi công, phạt an toàn vệ sinh, phạt thất thoát vật tư thi công liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định, không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định tại điểm 2.36 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số

96/2015/TT-BTC) thì các khoản tiền phạt hợp đồng thi công được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN.

Đề nghị công ty căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ chứng từ liên quan, liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện đúng quy định.

Văn phòng chúng tôi tại Việt Nam

Trụ sở chính
Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tel: (84.24) 3824 1990
Fax: (84.24) 3825 3973
Email: aasc@aasc.com.vn

TP. Hồ Chí Minh
Lầu 3, tòa nhà Galaxy 9 
Số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4
Tel: (84.28) 3945 0505 /0606 
Fax: (84.28) 3945 1106
Email: aaschcm@aasc.com.vn

Quảng Ninh
Số 8 Chu Văn An, TP Hạ Long.
Tel: (84.2033) 627 571
Fax: (84.2033) 627 572
Email: aascqn@aasc.com.vn

Trụ sở HLB

HLB Quốc tế
Văn phòng điều hành
21 đường Ebury, Luân Đôn, Vương quốc Anh
Điện thoại: +44 (0)20 7881 1100
Fax: +44 (0)20 7881 1109
Email: mailbox@hlbi.com
Website: www.hlbi.com