Dịch vụ

Dịch vụ (11)

kiemtoanbcquyentoanvondautuhoanthanh

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư XDCB, từ năm 1993, AASC đã tuyển chọn và đào tạo được đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm bản lĩnh vững vàng, có trình độ chuyên môn cao, trong đó có trên 30 kiến trúc sư, kỹ sư Xây dựng, kỹ sư Giao thông.... 

Hàng năm, AASC đã thực hiện và hoàn thành rất nhiều các hợp đồng kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, trong đó có nhiều công trình có tính trọng điểm, phức tạp như Công trình đường dây tải điện 500 KW Bắc Nam, Công trình Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, Công trình thủy lợi Dầu Tiếng, Công trình Nhà máy Thuỷ Điện Trị An, Công trình Nhà máy Thuỷ điện Sông Hinh, Công trình Apatit Lào Cai, ... Nhiều công trình đặc biệt quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính như Công trình phòng họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành TW Đảng, Công trình của Chính phủ 37 Hùng Vương, Số 5 Lê Duẩn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Dự án nâng cấp điện Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công trình Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, Công trình Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng…

Hoạt động kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư của AASC đã góp phần giúp các chủ đầu tư loại bỏ được các chi phí bất hợp lý, tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước và cho chủ đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Đặc biệt, chúng tôi đã góp phần thúc đẩy công tác quyết toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB được kịp thời, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư Dự án hoàn thành đã được kiểm toán bởi AASC đều được văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, các Bộ, Ngành, các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền ghi nhận phê duyệt và đánh giá chất lượng tốt.

 

KiemToanBaoCaoTaiChinh

Kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp là một trong những yếu tố cơ bản làm nên thương hiệu AASC và là một trong những thế mạnh của chúng tôi. Hoạt động này đã có sự phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn, AASC đã có gần 500 chuyên gia với kinh nghiệm chuyên sâu về tài chính, kế toán, kiểm toán, tín dụng, thuế... Hàng năm, đội ngũ này đã thực hiện kiểm toán rất nhiều hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp, các dự án tài trợ, vay vốn của các tổ chức quốc tế. Trong đó có nhiều doanh nghiệp Nhà nước hầu hết là các các Tập đoàn kinh tế lớn, các Tổng Công ty; Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các Ngân hàng thương mại, các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp khác trong phạm vi cả nước.

Qua hoạt động kiểm toán, AASC đã giúp các doanh nghiệp khắc phục những điểm còn tồn tại, hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp.

 

 dichvukiemtoannoibo
Căn cứ Luật Kế toán ngày 20/11/2015, ngày 22/01/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Theo Nghị định này, công tác kiểm toán nội bộ là hoạt động bắt buộc phải thực hiện đối với nhiều loại hình chủ thể kinh tế, bao gồm: các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị trực thuộc các cơ quan nêu trên; các đơn vị sự nghiệp công lập (có điều kiện); các doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp khác.
Nghị định nêu trên đã tạo ra một nền tảng vững chắc cho việc kiện toàn và phát triển về quản lý, quản trị của các tổ chức kinh tế, các đơn vị, doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Khoản 3, Điều 10 và Khoản 2, Điều 24 của Nghị định 05/2019/NĐ-CP đã cho phép các doanh nghiệp được thuê kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ kiểm toán nội bộ.
Qua hơn 30 năm hoạt động Kiểm toán, Tư vấn Tài chính, Kế toán, Thuế, Thẩm định giá, nhằm sát cánh với các doanh nghiệp cần hỗ trợ về hoạt động Kiểm toán nội bộ, AASC đã đưa ra các giải pháp đồng bộ về dịch vụ liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ hiện đại, đảm bảo tuân thủ các quy định của Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Các dịch vụ liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ của AASC bao gồm:
- Dịch vụ tư vấn liên quan đến kiểm toán nội bộ
- Dịch vụ thực hiện kiểm toán nội bộ 
- Dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực kiểm toán nội bộ
Dịch vụ tư vấn liên quan đến kiểm toán nội bộ
- Tư vấn xây dựng quy chế, quy trình kiểm toán nội bộ
- Tư vấn tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ hiện đại
- Tư vấn đào tạo chuyên sâu về kiểm toán nội bộ
- Tư vấn đánh giá chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ
- Dịch vụ tư vấn khác về kiểm toán nội bộ theo yêu cầu của quý khách hàng.
Dịch vụ thực hiện kiểm toán nội bộ: 
Dịch vụ thực hiện kiểm toán nội bộ được AASC triển khai thông qua các phương thức:
- Thực hiện trọn gói kiểm toán nội bộ
- Đồng thực hiện kiểm toán nội bộ
Các dịch vụ thực hiện kiểm toán nội bộ của AASC bao gồm:
- Thực hiện kiểm toán đánh giá hiệu quả hoạt động theo từng chuyên đề và toàn diện.
- Thực hiện kiểm toán tuân thủ theo từng chuyên đề và toàn diện.
- Kiểm toán nội bộ toàn diện.
- Dịch vụ kiểm toán nội bộ khác theo yêu cầu của quý khách hàng.
Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực kiểm toán nội bộ
- Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, dày dạn kinh nghiệm để trực tiếp tực hiện công việc kiểm toán nội bộ dưới sự quản lý của doanh nghiệp.
- Cung cấp nhân lực có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệp quản trị sâu sắc để kiến tạo, hoàn thiện bộ máy kiểm toán nội bộ.
Các dịch vụ khác về cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao
 

dichvuthamdinhgia

Với hơn 30 năm hoạt động, trưởng thành và phát triển, Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị Kiểm toán tiên phong được Bộ Tài chính ghi nhận và đánh giá cao về chất lượng dịch vụ tư vấn thẩm định giá tại Việt Nam.
Đội ngũ thẩm định viên của AASC được cấp thẻ Thẩm định viên về giá từ khóa đầu tiên năm 2005 và được bổ sung qua các năm đến nay luôn duy trì trên 30 Thẩm định viên về giá.
Đội ngũ này ngoài chuyên môn sâu, rộng về thẩm định giá đồng thời là Kiểm toán viên, Chuyên gia tư vấn thuế, kỹ thuật viên về đầu tư xây dựng có nhiều kinh nghiệm, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng và bản lĩnh trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế, quyết toán dự án hoàn thành được tôi luyên qua thực tiễn hoạt động của AASC và Ngành Thẩm định giá.
AASC cung cấp các dịch vụ thẩm định giá gồm:
- Thẩm định giá trị doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô lớn là các Tập đoàn kinh tế, các Tổng Công ty…, địa bàn trải rộng và đa dạng các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
- Thẩm định giá các dự án bất động sản quy mô lớn
- Thẩm định giá các dự án đầu tư xây dựng
- Thẩm định giá tài sản vô hình, tài sản đặc thù như quyền khai thác, giá trị thương hiệu, giá trị lợi ích trong hợp tác kinh doanh,…
- Thẩm định giá tài sản là công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện cơ giới,…
Đáp ứng đa dạng các mục đích thẩm định giá của khách hàng như chuyển nhượng phần vốn góp trong doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp; làm tài sản đảm bảo trong giao dịch với tổ chức tín dụng; mua bán tài sản; liên doanh, liên kết, …
Khách hàng tín nhiệm và tin cậy AASC được biết đến gồm:
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty của Nhà nước: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí, Tổng Công ty 36 - BQP, Tổng Công ty Xăng dầu, Tổng Công ty Duyên hải – BQP, Tổng Công ty Viglacera,.….
- Các Tập đoàn kinh tế ngoài nhà nước: Sungroup, Vingroup, BRG, Sovico, Sunshine, Hải Phát, Tân Hoàng Minh, …
- Các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, ...
- Đối tác của các ngân hàng thương mại: Viettinbank, BIDV, Agibank, MB, Vietcombank, HDBank, …
 

 Mô tả chung

Thuế là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp khi ra các quyết định kinh doanh. Hiện nay, với định hướng tự chịu trách nhiệm tuân thủ các chính sách và luật thuế do Chính phủ Việt Nam và cơ quan thuế ban hành, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến việc tuân thủ và lên kế hoạch để tối ưu chi phí thuế trong quá trình hoạt động.

Lợi thế của AASC

Với kinh nghiệm 30 năm cung cấp dịch vụ cho hàng nghìn khách hàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, và với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và am hiểu về luật cũng như các quy định hiện hành, chúng tôi sẽ tư vấn các giải pháp / cách thức hài hòa các vấn đề thuế trong bức tranh kinh doanh rộng lớn nhằm giúp khách hàng đạt được mục tiêu như đã đề cập ở trên.

Ngoài những kinh nghiệm chung, chúng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực đặc thù như bất động sản và ô tô do đã nhiều năm cung cấp cho các khách hàng lớn như Vinaconex, HUD, T&T group, Vinfast… các dịch vụ như hoàn thuế GTGT, hoàn thuế nhập khẩu sản xuất ô tô, xây dựng và tư vấn kế hoạch thuế… Chúng tôi cũng có thể trợ giúp khách hàng thực hiện các thủ tục xin miễn thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tiết giảm đáng kể nghĩa vụ thuế nhà thầu phải nộp tại Việt Nam.

Lợi thế của AASC được tăng cường nhờ khả năng của chúng tôi trong việc hình thành nên các nhóm chuyên gia đa ngành, dựa vào nguồn lực của AASC và hệ thống mạng lưới toàn cầu HLB không chỉ trong lĩnh vực thuế, mà còn trong lĩnh vực kiếm toán và tư vấn. Chúng tôi cũng duy trì đối thoại thường xuyên và mang tính xây dựng với các cơ quan chức năng về thuế, đồng thời tham gia thường trực với Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) nhằm nắm bắt kịp thời các vấn đề có tính thời sự, băn khoăn chung của cộng đồng các doanh nghiệp.

Dịch vụ thuế của AASC

1. Dịch vụ thuế doanh nghiệp

Trong bối cảnh các luật và quy định hiện hành về việc xử phạt hành vi không tuân thủ thuế ngày càng gia tăng, việc xác định kịp thời các vấn đề ảnh hưởng và tuân thủ ngay từ đầu sẽ giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả các rủi ro về thuế với chi phí tối ưu.

Các dịch vụ thuế doanh nghiệp của chúng tôi gồm:

• Dịch vụ thâm nhập thị trường: chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài có kế hoạch kinh doanh tại Việt Nam hoặc các doanh nghiệp trong nước muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Đội ngũ tư vấn thâm nhập thị trường của chúng tôi có thể hỗ trợ về chiến lược, phân tích thâm nhập thị trường, cơ cấu thuế và pháp lý hoặc cung cấp dịch vụ thẩm định cho các thương vụ .

• Dịch vụ rà soát thuế: rà soát tính tuân thủ của các loại thuế TNDN, TNCN, GTGT, thuế nhà thầu, thuế tiêu thụ đặc biệt...; cảnh báo các rủi ro và kế hoạch để giảm thiểu rủi ro thuế trong tương lai; hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thanh kiểm tra.

• Dịch vụ hỗ trợ thanh tra thuế và giải quyết tranh chấp, bất đồng: sau khi thực hiện dịch vụ rà soát thuế, chúng tôi sẽ chỉ ra các rủi ro mà thanh tra thuế có thể hướng tới, tư vấn hồ sơ bổ sung chứng từ đồng thời chuẩn bị luận điểm, hỗ trợ doanh nghiệp giải trình trực tiếp với cơ quan thuế trong quá trình thanh kiểm tra, rà soát kết quả sau kỳ thanh kiểm tra thuế và dịch vụ giải quyết tranh chấp và bất đồng thuế lên cơ quan thuế cao nhất.

• Dịch vụ hoàn thuế GTGT: bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ thủ tục, và hỗ trợ giải đáp các vướng mắc, giải trình với cơ quan thuế trong quá trình hoàn thuế GTGT. Thực hiện hoàn thuế GTGT theo dự án đầu tư mới và theo sản xuất xuất khẩu.

• Dịch vụ hoàn thuế xuất nhập khẩu theo từng lĩnh vực, lập báo cáo quyết toán hải quan: Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp lập báo cáo quyết toán hải quan, hoàn thuế xuất nhập khẩu đặc biệt là các lĩnh vực đặc thù như hoàn thuế nhập khẩu cho ngành sản xuất ô tô, ngành công nghiệp hỗ trợ (bao gồm hoàn thuế nhập khẩu theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP, tư vấn việc áp dụng các hiệp định thương mại, tư vấn xác định các linh kiện trong nước chưa sản xuất được, tư vấn về trị giá hải quan khi hoàn thuế xuất nhập khẩu…

• Dịch vụ thuế nhà thầu và hoàn thuế nhà thầu theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần: Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá, tính thuế nhà thầu cho các khoản thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài, rà soát đánh giá khả năng áp dụng miễn thuế nhà thầu và hướng dẫn khách hàng các thủ tục áp dụng xin miễn thuế, hoàn thuế, giúp tiết kiệm thuế cho khách hàng.

• Dịch vụ hoạch định và tư vấn các kế hoạch thuế: tư vấn các ảnh hưởng về thuế trong các quyết định kinh doanh, các quyết định mua / bán, sáp nhập hoặc tái cơ cấu doanh nghiệp, các hoạch định chiến lược của doanh nghiệp, các quyết định trong nước hoặc xuyên quốc gia.

• Dịch vụ tư vấn thuế nhanh và thường xuyên: cung cấp các tư vấn nhanh và thường xuyên các vấn đề về thuế mà doanh nghiệp quan tâm, xác nhận cách hiểu hoặc đơn thuần kiểm tra các vấn đề còn băn khoăn. Cập nhật nhanh các thông tin thay đổi về luật thuế cho doanh nghiệp.

2. Dịch vụ thuế TNCN

AASC sẽ cung cấp các dịch vụ thuế TNCN cho doanh nghiệp và cho các cá nhân bao gồm:

• Dịch vụ kê khai thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN: phối hợp với khách hàng thu thập các tài liệu liên quan, đánh giá các khoản tính và không tính thuế và lập các tờ khai tạm nộp, tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ khách hàng các dịch vụ có liên quan trong quá trình này, bao gồm dịch vụ nhập cư như hỗ trợ khách hàng về thị thực, giấy phép làm việc và cư trú cần thiết, cũng như xác định loại thị thực áp dụng, tư vấn về vấn đề nhập cư và quy trình; và hỗ trợ rà soát và đăng ký thủ tục bảo hiểm xác hội, lên kế hoạch tối ưu chi phí bảo hiểm

• Dịch vụ payroll: phối hợp khách hàng thu thập các tài liệu liên quan, cung cấp nhân sự cho việc tính lương và đảm bảo việc tính lương tuân thủ các quy định hiện hành.

• Dịch vụ Hỗ trợ rà soát thuế và thanh, kiểm tra thuế: Đánh giá và rà soát việc tuân thủ thuế TNCN và SHUI trước bất cứ kỳ thanh, kiểm tra thuế nào. Cung cấp lời khuyên về cách giảm thiểu các vấn đề tiềm ẩn và xác định mức độ rủi ro trong trường hợp phải thanh, kiểm tra thuế. Rà soát đánh giá và hỗ trợ chuyên môn trong suốt và sau quá trình thanh kiểm tra thuế, tư vấn phản hồi các vấn đề được nêu ra và phối hợp chặt chẽ với khách hàng để đưa ra chiến lược phù hợp nhất

3. Dịch vụ thuế sáp nhập và mua bán doanh nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, mua bán sáp nhập là hoạt động thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, các giao dịch này cần được xem xét cẩn trọng về mặt thuế, đặc biệt là các giao dịch mua bán xuyên quốc gia để có thể quyết định đúng đắn về đối tượng mục tiêu và giá thương lượng.

Với lợi thế là một phần của mạng lưới HLB toàn cầu, AASC có thể tiếp cận / phối hợp về thuế giữa các thành viên của mạng lưới, đồng thời tham gia “Nhóm các giao dịch mua bán sáp nhập của HLB”, nên khách hàng của chúng tôi được tiếp cận với các chuyên gia luôn hiểu rõ cách thức mà thuế ảnh hưởng đến các giao dịch trên khắp thế giới. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có tư duy thương mại, họ biết cách xác định và tư vấn về các rủi ro thuế thực tế trong một giao dịch và cách xây dựng các kết cấu thương vụ nhằm giải quyết tốt các tác động thuế

Nhóm dịch vụ Thuế trong sáp nhập và mua bán doanh nghiệp bao gồm các dịch vụ sau:

- Rà soát đặc biệt về thuế, Thẩm định thuế phục vụ mua bán doanh nghiệp
- Cơ cấu một thương vụ mua bán hoặc sắp xếp doanh nghiệp theo hướng tối ưu ảnh hưởng về thuế
- Mô hình hóa thuế
- Hỗ trợ nhà cung cấp
- Hòa nhập sau thương vụ

Liên lạc với chúng tôi

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của chúng tôi hoặc nếu muốn chuyên gia của chúng tôi liên hệ với bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Ông Đỗ Mạnh Cường MBA CIMA FCCA FCPA Aust. FCPA Vietnam
Phó Tổng Giám đốc phụ trách
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(84) 903 256 280

 Chuyển giá hiện đang là vấn đề thuế quốc tế quan trọng nhất đối với hoạt động kinh doanh của các công ty đa quốc gia. Hệ thống các quy định pháp lý chi phối hoạt động chuyển giá ngày càng trở nên phức tạp và vấn đề này hiện nay của các công ty đa quốc gia đang trở thành mối quan tâm lớn của truyền thông và công chúng

Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 quy định và hướng dẫn lập tờ khai cũng như các tài liệu liên quan đến xác định giá giao dịch liên kết. Những quy định và hướng dẫn này cũng là một trong các vấn đề có nhiều tranh cãi, đòi hỏi phải có đầy đủ kiến thức và thông tin để tuân thủ. Các chuyên gia về chuyển giá của chúng tôi sẽ làm việc cùng với khách hàng, cùng với sự hỗ trợ từ HLB Quốc tế, để phát triển chiến lược phù hợp với mô hình hoạt động đa quốc gia của mỗi khách hàng.

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi sẽ giúp xây dựng các lợi thế chiến lược thông qua việc sử dụng chuyển giá như công cụ quản lý quan trọng, và xử lý các vấn đề khác nhau về thuế, giúp khách hàng tập trung vào mục tiêu chính là phát triển kinh doanh. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

 • -   Hiểu rõ giao dịch cần phân tích và xác nhận về cấu trúc cũng như các rủi ro được phân bổ để phục vụ cho mục tiêu hoạt động kinh doanh của khách hàng.
 • -   Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chức năng cho tất cả các đơn vị có liên quan đến giao dịch cần phân tích.
 • -   Phân tích so sánh các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết có thể áp dụng nhằm xác định phương án hiệu quả nhất cho khách hàng.
 • -   Thực hiện tìm kiếm các công ty so sánh toàn diện theo cơ sở dữ liệu thương mại và cơ sở dữ liệu khác trên thị trường.
 • -   Rà soát các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết để chọn ra phương án hiệu quả nhất và phát triển phương án đã chọn.
 • -   Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu hỗ trợ để tuân thủ các yêu cầu của cơ quan thuế.
 • -   Cân nhắc việc thực hiện các thủ tục cần thiết khác để bảo vệ phương pháp xác định giá đã lựa chọn, đồng thời xây dựng hệ thống chứng từ kế toán phù hợp.

Ông Đỗ Mạnh Cường MBA CIMA FCCA CPA Aust. FCPA Vietnam
Phó Tổng Giám đốc phụ trách

Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo là một trong những mảng dịch vụ chính của chúng tôi. Với hơn 2000 khách hàng thuộc mọi loại hình doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế, luôn sẵn sàng phục vụ tất cả các khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất. Bên cạnh nhu cầu kiểm toán báo cáo tài chính, hầu hết các doanh nghiệp đều cần đến dịch vụ đảm bảo độc lập, khách quan đối với thông tin tài chính, các giao dịch và các quy trình. Việc đảm bảo và xác minh độc lập làm tăng độ tin cậy của các thông tin và báo cáo do tổ chức phát hành, nhất là khi dịch vụ đảm bảo không phải là quy định của pháp luật. Chúng tôi có thể cung cấp nhiều loại dịch vụ liên quan đến kiểm toán:

 1. Kiểm toán hoàn thànhĐưa ra đảm bảo đối với các thông số tài chính cụ thể của doanh nghiệp bị mua hoặc bán lại.
 2. Báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộBao gồm các hợp đồng đảm bảo hợp lý hoặc đảm bảo có giới hạn nhằm đưa ra kết luận độc lập về hệ thống kiểm soát nội bộ theo yêu cầu của khách hàng.
 3. Báo cáo soát xétĐưa ra kết luận đảm bảo vừa phải về thông tin tài chính trong trường hợp chưa cần kiểm toán toàn diện.
 4. Các thủ tục thỏa thuận trướcThực hiện các thủ tục được thỏa thuận trước giữa một đơn vị và một bên thứ ba để đưa ra các phát hiện thực tế về thông tin tài chính hoặc các quy trình hoạt động.
 5. Kiểm toán tuân thủĐưa ra đảm bảo về tình hình tuân thủ của doanh nghiệp đối với luật pháp hay các nghĩa vụ hợp đồng, chẳng hạn như các thỏa thuận vay vốn, các điều kiện cấp vốn của nhà tài trợ.
 6. Kiểm toán thông tin tài chính tương laiPhạm vi kiểm toán bao gồm các hậu quả tiềm tàng của các sự kiện và hoạt động có thể xảy ra trong tương lai. Dịch vụ này hướng đến tương lai và do đó, có tính chất suy đoán.  

Chúng tôi chủ trương xây dựng và duy trì sự tín nhiệm, sự tôn trọng và lòng tin của khách hàng bằng việc cung cấp các nội dung tư vấn rõ ràng, phù hợp và kịp thời.

dichvutuvan

 • Dịch vụ tư vấn đầu tư (IAS)

- Tư vấn và hỗ trợ các thủ tục xúc tiến đầu tư doanh nghiệp ở Việt Nam
- Nghiên cứu thị trường (hoặc theo đơn đặt hàng)

 • Dịch vụ hỗ trợ dự án (PMS)

- Cung cấp các dịch vụ thẩm định, đánh giá năng lực tiếp nhận và quản lý dự án do nước ngoài tài trợ
- Quản lý và/hoặc tư vấn vận hành dự án
- Thẩm định mục tiêu đã thiết kế của dự án (M&E)
- Thiết kế, nghiên cứu và lập báo cáo khả thi cho các hoạt động của dự án
- Thiết lập các chỉ số đánh giá kết quả hoạt động của dự án
- Biên soạn các quy trình quản lý dự án
- Đào tạo và hội thảo các nội dung có liên quan đến dự án

 • Dịch vụ Tài chính/Kế toán (FAS)

- Rà soát và tư vấn các nội dung có liên quan đến tài chính / kế toán
- Biên soạn quy trình, cẩm nang và tư vấn về tài chính kế toán
- Tư vấn các mô hình, tái cấu trúc về tài chính và quản lý tài chính doanh nghiệp (dòng tiền, ngân sách…)
- Tư vấn tài chính mua bán, sát nhập doanh nghiệp và tái cơ cấu mô hình tài chính

 • Dịch vụ Quản trị rủi ro (RMS)

- Rà soát và tư vấn về các mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và tư vấn hoàn thiện hệ thống KSNB doanh nghiệp
- Đánh giá rủi ro nghiệp vụ, thương vụ đầu tư / dự án…và tư vấn
- Dịch vụ quản lý rủi ro khác

 • Dịch vụ Chiến lược và Quản trị kinh doanh (BCS)

- Rà soát và định vị doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động
- Tư vấn mô hình kinh doanh và quản trị
- Xác định lợi thế cạnh tranh, phát triển chuỗi giá trị và tư vấn xây dựng chiến lược dài hạn

 • Dịch vụ Đào tạo (TNS)

2021 06 26 dichvutuvancophanhoa

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc chuyển đổi hình thức sở hữu các doanh nghiệp Nhà Nước sang công ty cổ phần, từ năm 2003 và liên tục từ 2014 đến nay AASC đã có những bước phát triển vượt bậc trong hoạt động cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá. AASC đã cung cấp dịch vụ cho phần lớn các doanh nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương), Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng... các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Lương thực Miền nam, Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Vinaconex, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Hàng Hải, TCT Hàng Không, TCT Lắp Máy Việt Nam, TCT Xi Măng Việt Nam, TCT Thủy tinh và gốm XD, TCT Cảng hàng không, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty 36, Tổng Công ty Xăng dầu, Tổng Công ty Duyên Hải – Bộ Quốc Phòng, các Tổng Công ty Phát điện 1, 2, 3... UBND thành phố Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tiền Giang, Cà Mau... và được đông đảo khách hàng trên khắp cả nước tín nhiệm. Sau khi thực hiện hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa thành công, hầu hết các đơn vị đã tín nhiệm và yêu cầu AASC cung cấp thêm các dịch vụ tư vấn để đẩy nhanh tiến trình phát triển doanh nghiệp: Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp giai đoạn 2 để phục vụ bàn giao giữa doanh nghiệp Nhà nước và công ty cổ phần, Tư vấn về Tài chính, Kế toán, Thuế cho công ty cổ phần sau khi đã chuyển đổi… Trong những năm tới, theo yêu cầu của hội nhập và phát triển, AASC sẽ không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp tốt nhất và tư vấn những phương pháp tối ưu nhất giúp khách hàng thực hiện thành công mục tiêu cổ phần hóa phát triển kinh tế xã hội.

dichvuketoan

AASC thành lập năm 1991 từ một đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán. Lợi thế của AASC được tăng cường nhờ khả năng của chúng tôi trong việc hình thành các nhóm chuyên gia đa ngành, dựa vào nguồn lực của AASC & mạng lưới toàn cầu HLB không chỉ trong lĩnh vực kế toán, tư vấn thuế, mà còn trong lĩnh vực tư vấn quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi duy trì đối thoại thường xuyên & mang tính xây dựng với các cơ quan chức năng về thuế, đồng thời tham gia thường trực với Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) nhằm nắm bắt kịp thời các vấn đề có tính thời sự, băn khoăn chung của cộng đồng các doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán của AASC đã được Bộ Tài chính và đông đảo khách hàng tín nhiệm và đánh giá cao. Đây cũng là một trong các lĩnh vực mà AASC có các nguồn lực đông đảo và nhiều kinh nghiệm. AASC đã cung cấp cho các khách hàng nhiều loại dịch vụ kế toán bao gồm:
•    Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập, xây dựng hệ thống thông tin kinh tế nội bộ phục vụ công tác quản trị - kinh doanh;
•    Rà soát, phân tích, cải tổ, hợp lý hoá bộ máy kế toán - tài chính đã có sẵn;
•    Tư vấn giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các qui định về việc lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, mở và ghi sổ kế toán, việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, soát xét, điều chỉnh số liệu kế toán và khoá sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư... theo qui định.
•    Đặc biệt AASC đã cùng cán bộ của Tổng Cục thuế và các Cục thuế ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải phòng, Nam Định, Hưng Yên... giúp đỡ và hướng dẫn hàng vạn doanh nghiệp tư nhân, các hộ kinh doanh tư nhân mở và ghi chép sổ kế toán theo quy định của Nhà nước. Thông qua hoạt động này, AASC đã hỗ trợ cơ quan thuế, cơ quan tài chính nắm bắt được tình hình hoạt động của các hộ kinh doanh từ đó có cơ sở để điều chỉnh mức thu và có căn cứ nghiên cứu chính sách thuế đối với khu vực kinh tế này.

Cam kết về chất lượng dịch vụ của chúng tôi thể hiện trên các mặt sau đây:

•    Am hiểu nhu cầu của khách hàng: Hiểu rõ nhu cầu dựa trên sự thấu hiểu khách hàng và mục tiêu kinh doanh của mỗi doanh nghiệp là cơ sở để chúng tôi có thể đưa ra được những giải pháp tối ưu.
•    Tư vấn triển khai phù hợp với khách hàng: Tùy thuộc vào nguồn lực tài chính và nhân sự của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn triển khai các tính năng phù hợp để đảm bảo khách hàng sử dụng dịch vụ hiệu quả và làm chủ được công nghệ.
•    Quản trị và cảnh báo rủi ro kịp thời: Cập nhật chế độ chính sách kịp thời & sử dụng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của AASC để phân tích và đánh giá các tình huống thực tế của khách hàng nhằm tư vấn các vấn đề rủi ro trong quá trình cung cấp dịch vụ.
•    Đồng hành cùng với khách hàng: Sử dụng dịch vụ của AASC không phải là đích đến, đó là một hành trình. Chúng tôi luôn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng để tư vấn, hỗ trợ, cập nhật và đào tạo thực tế cho khách hàng.