Bản tin tháng 06 năm 2021

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 06 năm 2021.

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 06 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế

+ Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021
+ Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
+ Các công văn trả lời về thuế

- Quy định khác

+ Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12
+ Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
+ Các văn bản hợp nhất mới ban hành.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 06 năm 2021