Bản tin tháng 10 năm 2021

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 10 năm 2021.

 
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
 
-  Chính sách Thuế:
  
 • + Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ, phục vụ phòng, chống dịch Covid-19;
  + Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý thuế và quy định về hóa đơn, chứng từ;
  + Quy định về giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
-  Quy định về quản lý nhà nước
 
 • + Sửa đổi, bổ sung một số điều về Thương mại điện tử;
  + Sửa đổi, bổ sung một số điều về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước;
  + Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

- Quy định khác

 • + Kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước
  + Văn bản hợp nhất
Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 10 năm 2021