Bản tin tháng 12 năm 2022

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 năm 2022 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

  • Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ
    Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

  • Hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
    Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
    Phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025
    Các văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 12 năm 2022