Bản tin tháng 05 năm 2023

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 05 năm 2023 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

  • Gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023
    Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

  • Ngưng hiệu lực thi hành quy định về việc cấm mua lại trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà tổ chức tín dụng đã bán trong vòng 12 tháng
    Quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ của ngân hàng, các tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn
    Quy định về thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
    Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 05 năm 2023