Bản tin tháng 06 năm 2023

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 06 năm 2023 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Quy trình đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý, sử dụng hóa đơn
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

 • Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị công lập
  Chi tiết một số điều của Luật phòng chống rửa tiền
  Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng
  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
  Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  Các văn bản khác

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 06 năm 2023