Bản tin tháng 07 năm 2023

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 07 năm 2023 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
  Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng
  Quy định biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
  Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về Quản lý Nhà nước

 • Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
  Sửa đổi mức tạm ứng hợp đồng xây dựng
  Các văn bản khác

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 07 năm 2023