Bản tin tháng 08 + 09 năm 2023

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 08 + 09 năm 2023 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về Quản lý Nhà nước

 • Luật xuất nhập cảnh số 23/2023/QH15
  Luật đấu thầu số 22/2023/QH15
  Luật giá số 16/2023/QH15
  Sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
  Ngưng hiệu lực một số quy định về cho vay
  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền
  Các văn bản khác

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 08+09 năm 2023