Bản tin tháng 10 năm 2023

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 năm 2023 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

  • Sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022-2027
    Các công văn trả lời về thuế

Quy định về Quản lý Nhà nước

  • Quy định về bảo hiểm bắt buộc của chủ xe, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
    Quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ, và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
    Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
    Các văn bản khác

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 10 năm 2023