Bản tin tháng 12 năm 2023

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 12 năm 2023 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Sửa đổi, bổ sung nội dung hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về Quản lý Nhà nước

 • Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
  Quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
  Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
  Lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác
  Các văn bản khác

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 12 năm 2023