Bản tin tháng 11 năm 2019

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 11 năm 2019.
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 11 năm 2019 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách Thuế
+ Sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
+ Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về tài chính
+ Hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần
+ Hướng dẫn thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý
- Quy định về Ngân hàng – Hải quan
+ Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối
+ Quy định về phát hành tín phiếu ngân hàng nhà nước
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính; hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
- Quy định khác
+ Hướng dẫn một số quy định về hóa đơn điện tử
+ Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
+ Các văn bản hợp nhất

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 11 năm 2019