Nhớ ngày hoạt động đầu tiên AASC Công ty TNHH hai thành viên trở lên

 
Nhân kỷ niệm 14 năm Ngày hoạt động đầu tiên của AASC Công ty TNHH hai thành viên trở lên (02/7/2007 – 02/7/2021), Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu Thư của Chủ tịch HĐTV AASC Ngô Đức Đoàn.
 
Thân gửi các bạn Thành viên Hội đồng Thành viên AASC,
 
Nhân Ngày hoạt động đầu tiên của AASC Công ty TNHH hai thành viên trở lên (02/7/2007), với tâm thế, vị thế của AASC qua 30 năm trưởng thành, phát triển và trong điều kiện đại dịch Covid – 19, xin chúc các bạn Thành viên HĐTV, Lãnh đạo các cấp Công ty dồi dào sức khỏe, đồng thuận thực hiện thắng lợi Nghị quyết 14 của HĐTV AASC và hoàn thành vượt mức kế hoạch của Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc AASC giao cho các đơn vị.
 
Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021
Ngô Đức Đoàn
   Chủ tịch HĐTV AASC