Phòng KSCL & Đào tạo và Ban Thư ký tổng kết năm Tài chính 14

Ngày 06/01/2022 tại Trụ sở Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Chủ tịch HĐTV Ngô Đức Đoàn, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng bộ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Công ty) Đỗ Thị Ngọc Dung đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết hoạt động năm Tài chính thứ 14 và phương hướng năm Tài chính 15 của Phòng KSCL & Đào tạo và Ban Thư ký Công ty.

Tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Thị Ngọc Dung đã trình bày báo cáo tổng kết của Phòng KSCL & Đào tạo trong năm Tài chính 14, phương hướng và kế hoạch hoạt động của Phòng trong năm Tài chính 15. Tiếp đó, Trưởng Ban Thư ký, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Lan Anh đã trình bày báo cáo Tổng kết của Ban Thư ký Công ty. Các thành viên dự họp trao đổi, thảo luận, bổ sung với báo cáo tổng kết của hai đơn vị.

Trước khi phát biểu ý kiến, giao nhiệm vụ cho hai đơn vị, Tổng Giám đốc Công ty đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Thư ký cho chị Trần Thị Thanh Huyền và tặng hoa chúc mừng. Thay mặt Hội đồng Thành viên Công ty và tình cảm cá nhân, Chủ tịch HĐTV đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp hiệu quả và sự tiến bộ của Phòng KSCL & Đào tạo và Ban Thư ký trong thời gian qua, đặc biệt đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm Tài chính thứ 14 – Kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty, cũng là 30 năm thành lập Ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam và động viên, nhắc nhở những hạn chế cần khắc phục, rút kinh nghiệm để hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa, cùng với các Phòng, Ban, Chi nhánh Công ty chung sức đồng lòng thực hiện khát vọng  phát triển AASC, xứng danh là một trong hai công ty kế toán, kiểm toán được thành lập đầu tiên “là tấm gương, là hình mẫu trong Ngành Tài chính”; là Công ty “đầu đàn trong hệ thống các công ty kiểm toán của Việt Nam”, đóng góp xây dựng phát triển vững mạnh Ngành Kiểm toán độc lập và Ngành Thẩm định giá Việt Nam.

Một số hình ảnh trong cuộc họp:

6.1.22 1

Chủ tịch HĐTV Ngô Đức Đoàn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

6.1.22 2

Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng phát biểu giao nhiệm vụ cho hai đơn vị

6.1.22 3

Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Thị Ngọc Dung trình bày báo cáo tổng kết

6.1.22 4

Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Thư ký Nguyễn Lan Anh trình bày báo cáo tổng kết

6.1.22 5

Lãnh đạo Công ty chúc mừng tân Phó Trưởng Ban Thư ký Trần Thị Thanh Huyền