Hội thảo “Cập nhật các thay đổi về chính sách Thuế 2022”

Với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện các quy định mới của các chính sách thuế, Hãng kiểm toán AASC phối hợp cùng CPA Australia đã tổ chức buổi hội thảo “Cập nhật các thay đổi về chính sách thuế 2022” tại khách sạn Avani Hải Phòng vào ngày 28/07/2022 vừa qua. Tham gia buổi hội thảo là Giám đốc tài chính và kế toán trưởng của nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng.

Buổi hội thảo đã cập nhật các quy định mới nhất liên quan đến việc kiểm tra, thanh tra thuế trong năm 2022-2023, các rủi ro thường gặp và cách thức xử lý trong quá trình quyết toán thuế, hoàn thuế cũng như xu hướng cải cách chính sách thuế của Việt Nam đến năm 2030.

Tại hội thảo, các chuyên gia của AASC cũng đồng thời chia sẻ các tình huống thực tế từ kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn thuế nói chung, tư vấn hoàn thuế, hỗ trợ thanh tra thuế cho các doanh nghiệp nói riêng cũng như phân tích quan điểm của cơ quan thuế trong quá trình thanh tra thuế tại các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài

Hội thảo thuế (và kế toán) là các hoạt động chuyên môn thường niên của AASC nhằm kịp thời cung cấp các thông tin tư vấn chuyên ngành, giúp các doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các yêu cầu văn bản pháp luật về thuế cũng như hỗ trợ chuyên môn nói chung cho cộng đồng các doanh nghiệp. 

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

anh fis 1

anh fis 2

anh fis 3