AASC tham dự Lễ vinh danh Hội viên cao cấp năm 2023 của VACPA

Sáng ngày 03/11/2023 tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Thị Ngọc Dung đã đại diện Hãng Kiểm toán AASC, tham dự “Lễ vinh danh Hội viên cao cấp và chào mừng Hội viên tổ chức mới năm 2023” của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VACPA.

AASC tự hào khi là Hội viên tổ chức của VACPA có số lượng hội viên cao cấp nhiều nhất được vinh danh đợt này, bao gồm:  ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc, ông Phạm Xuân Thái – Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Ngọc Lân – Phó Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Diệu Trang – Trưởng phòng Kiểm toán 1, ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng phòng Kiểm toán 2, bà Hoàng Thị Thu Hương – Trưởng phòng Kiểm toán 3, bà Hoàng Thuý Nga – Trưởng phòng Kiểm toán 5, ông Nguyễn Anh Ngọc – Trưởng phòng Kiểm toán 6,  bà Đoàn Thị Thúy – Trưởng phòng Kiểm toán 7, ông Vũ Quý Cường – Trưởng phòng Kiểm toán Quyết toán Đầu tư, ông Nguyễn Quang Huy – Giám đốc Ban Thẩm định giá và bà Nguyễn Thị Hải Hương – Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh. Đây là sự ghi nhận dành cho các hội viên cá nhân nói riêng, và tập thể Hãng Kiểm toán AASC nói chung đối với các đóng góp cho sự phát triển của VACPA cũng như nghề nghiệp kiểm toán độc lập.

Qua hơn 32 năm hoạt động và đặc biệt qua 30 năm được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ kiểm toán kể từ ngày 14/9/1993, AASC đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, dịch vụ được Nhà nước và Bộ Tài chính giao, xây dựng và phát triển Công ty có được uy tín, thương hiệu, tâm thế và thành tựu như ngày hôm nay, đã góp phần phát triển Ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam. Tập thể Hội đồng Thành viên cùng Lãnh đạo Công ty, các phòng/ban/chi nhánh, đội ngũ Kiểm toán viên AASC sẽ không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện bản lĩnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của nước nhà, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Ngành Kiểm toán độc lập và ngành Thẩm định giá Việt Nam.

HVCC VACPA 1

HVCC VACPA 2 1