Tham dự Đại hội Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 24/05/2024 tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Hãng Kiểm toán AASC gồm có Chủ tịch HĐTV Ngô Đức Đoàn, Phó Tổng Giám đốc: Đỗ Thị Ngọc Dung và Vũ Xuân Biển đã tham dự Đại hội Đại biểu khóa VII (Nhiệm kỳ 2024 – 2029) và Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA).  

Qua 30 năm hoạt động và đặc biệt là nhiệm kỳ VI (2019- 2024), Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã đạt nhiều thành tích, thành quả trên các hoạt động về Kế toán, Kiểm toán và Tài chính, Thuế. Từ ngày 28/05/2021, Bộ Nội vụ đã phê duyệt Điều lệ của Hiệp hội và từ đó đến nay Hiệp hội đã được nâng lên một tầm cao mới. Đại hội đã bầu 43 thành viên vào Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2024 – 2029 và bầu Ban Kiểm tra Hiệp hội với 5 thành viên. Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Dung – Phó Tổng Giám đốc Hãng Kiểm toán AASC đã vinh dự trở thành Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam nhiệm kỳ VII với sự nhất trí của toàn thể đại hội (100% đại biểu tán thành). Đồng thời, Chủ tịch HĐTV Ngô Đức Đoàn đã được tặng thưởng Giấy khen của Ban Chấp hành Hiệp hội do có nhiều đóng góp cho Hiệp hội trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chúc Hiệp hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam (VAA) ngày càng phát triển và không ngừng mang tới giá trị gia tăng cho các Hội viên và ngành nghề.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Anh VAA 4

anh VAA 1

Anh VAA 2

Anh VAA 3