Nâng cao trách nhiệm của kiểm toán độc lập

 

Mặc dù đã có nhiều tín hiệu tích cực, nhưng nền kinh tế Thế giới và Việt nam vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức. Trách nhiệm của Kiểm toán viên và Công ty kiểm toán độc lập đóng vai trò quan trọng đảm bảo tính minh bạch, đáng tin cậy, giúp bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và các bên liên quan, đồng thời phát hiện và ngăn chặn các sai sót, gian lận…. trong quản lý tài chính.
Ban Biên tập trích đăng nội dung trả lời phỏng vấn của Phó Tổng Giám đốc Đỗ Thị Ngọc Dung tại Bản tin Thời sự của Truyền hình Nhân dân ngày 03/07/2024.