Đảng bộ AASC dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 27 và 28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến toàn quốc. Đoàn cán bộ, đảng viên của Đảng bộ AASC do đồng chí Ngô Đức Đoàn – Chủ tịch HĐTV, Nguyên Bí thư Đảng ủy AASC cùng các đại biểu đã dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tổng Cục thuế - số 123 Lò Đúc – Hà Nội. 
 
Hội nghị đã triển khai quán triệt 5 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.
 
Tại hội nghị, Đảng viên của Đảng bộ AASC đã rất tâm đắc với chủ đề phát triển Đất nước trong thời gian tới là “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại…”. Cách đây 5 năm nhân dịp tổ chức Kỷ niệm 25 năm thành lập Hãng Kiểm toán AASC năm 2016, với sứ mệnh và vị thế là một trong hai Công ty kế toán và kiểm toán được thành lập đầu tiên (13/5/1991) cũng là ngày thành lập Ngành Kiểm toán Độc lập Việt Nam, Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành Công ty đã chú tâm khơi dậy “Khát vọng phát triển AASC” để AASC tự hào dẫn đầu trong hệ thống các Công ty kiểm toán của Việt Nam cùng với các công ty Big 4 đang hoạt động tại Việt Nam xây dựng, phát triển Ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam vững mạnh. Đặc biệt hơn khi đầu năm 2021 này, AASC đang tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập với chủ đề “Hành trình gắn kết” thì tinh thần “Khát vọng - Tự hào; Hành trình gắn kết” lại một lần nữa vang lên để Cán bộ, Đảng viên, Kiểm toán viên và Người lao động AASC đoàn kết, đồng thuận và tin tưởng sẽ thực hiện thành công Nghị quyết của Hội đồng thành viên, của Đảng bộ Công ty góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kiểm toán Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
Một số hình ảnh tại hội nghị:
 
 Hoi nghi hoc tạp NQ 13 TW dang
 
Hoi nghi tong cuc thue
 
BBT