Dịch vụ Bảo mật

Bạn có các khả năng cần thiết để săn lùng và nhanh chóng ngăn chặn các mối đe dọa mạng tinh vi trên hệ thống CNTT của mình không? Các hệ thống cũ như tường lửa, phương pháp bảo mật điểm cuối và các công cụ khác như SIEM và hộp cát đang trở nên không đủ để chống lại tốc độ và độ phức tạp của các cuộc tấn công. Cần phải xây dựng một chức năng phòng thủ mạng thành công để hỗ trợ phát hiện sự cố, ứng phó và điều tra sự cố, quản lý bề mặt tấn công, bảo vệ thương hiệu kỹ thuật số, kỹ thuật nền tảng, trí tuệ mạng và các dịch vụ săn lùng mối đe dọa trên cơ sở 24x7.

Với chúng tôi, dịch vụ bảo mật được quản lý là dịch vụ bảo mật được thiết kế riêng cho các tổ chức mong muốn đạt được và duy trì trạng thái bảo mật giúp họ phát hiện và ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh mạng một cách liên tục. Dịch vụ bảo mật được quản lý hoạt động 24x7 như một cánh tay mở rộng cho các nhóm bảo mật của bạn, cung cấp cho bạn khả năng quản lý, phát hiện và ứng phó an ninh mạng cũng như quản lý tuân thủ và rủi ro hiệu quả với mức đầu tư ban đầu tối thiểu.

Những thách thức của bạn:
- Làm thế nào để bạn phát hiện và ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh mạng một cách liên tục?
- Sự chuyển đổi đột ngột sang làm việc từ xa và nhu cầu triển khai nhanh chóng các giải pháp CNTT mới đã làm gia tăng mối đe dọa cơ hội và sự gián đoạn tại nơi làm việc có làm tăng hồ sơ rủi ro mạng?
- Bạn có thiếu thông tin chi tiết theo ngữ cảnh về các hệ thống nhắm mục tiêu mối đe dọa cụ thể và các hành động trên cơ sở thời gian thực không?
- Chuyển đổi Hoạt động bảo mật của bạn với khả năng giám sát, phát hiện và ứng phó tích hợp - thông tin về mối đe dọa cũng như khả năng săn tìm mối đe dọa.

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn? :
- Dịch vụ ứng phó và phát hiện mối đe dọa được quản lý để phát hiện, quản lý và ứng phó với các sự cố bảo mật bằng cách tận dụng Dịch vụ phòng thủ mạng được quản lý (MCD) 24x7x365 và Dịch vụ giám sát mối đe dọa chủ động của chúng tôi.
- Dịch vụ giám sát thương hiệu và web đen -Nền tảng/Dịch vụ để giám sát và phát hiện các mối đe dọa nâng cao trên các diễn đàn web đen, web sâu và các diễn đàn đóng/tin tặc.
- Bảo mật & Quản lý thiết bị mạng- Dịch vụ quản lý việc triển khai, vận hành và bảo trì bảo mật các thiết bị mạng và bảo mật.
- Tự động hóa và phản hồi điều phối bảo mật- Nền tảng/Dịch vụ để tự động hóa phân loại, điều phối phản hồi và tự động hóa.
- Đánh giá thỏa hiệp - Phân tích mạng và máy chủ của bạn để tìm các mối đe dọa nâng cao, phần mềm độc hại, các dấu hiệu xâm phạm và các hoạt động không mong muốn tiềm ẩn bằng cách sử dụng kiến thức sâu rộng của chúng tôi về chiến thuật, công cụ và kỹ thuật của những kẻ tấn công nâng cao.

Lợi ích chính:
- Ngăn chặn các mối đe dọa trước khi chúng làm hỏng hệ thống mục tiêu.
- Giảm thời gian giữa phát hiện và phản hồi xuống còn vài giây hoặc vài phút.
- Truy cập thông tin cần thiết cho các hoạt động ứng phó và điều tra.
- Xác định dữ liệu có nguy cơ từ các mối đe dọa bên ngoài hoặc nội bộ.
- Tận dụng thông tin về mối đe dọa và trải nghiệm IR trong thời gian thực.

Các chuyên gia đánh giá bảo mật được chứng nhận của chúng tôi sẽ chủ động tiến hành đánh giá toàn diện tổ chức của bạn theo phương pháp thực hành tốt nhất, cung cấp báo cáo ngắn gọn cho các lĩnh vực chuyên sâu sau đây:

- Dịch vụ VAPT.
- Bảo mật ứng dụng máy khách dày.
- Kiểm tra bảo mật ứng dụng web.
- Kiểm tra bảo mật ứng dụng mobile.
- Kiểm tra bảo mật API.
- Bảo mật phần mềm POS Terminal.
- Đánh giá mã nguồn.
- Quét rà soát dữ liệu.
- Kiểm tra cấu hình.
- Thử nghiệm xâm nhập phân đoạn mạng PCI.