Dịch vụ Công nghệ Thông tin

Nhiệm vụ của chúng tôi tại AASC là hỗ trợ và hướng dẫn tổ chức của bạn cần để bắt đầu hành trình tuân thủ thành công. Bạn không cần chọn một đối tác thực hiện kiểm toán và để lại cho bạn những câu hỏi chưa được giải đáp và những lo lắng về tuân thủ các quy định. Thay vào đó, bạn có thể bắt đầu và kết thúc cuộc kiểm toán với chúng tôi và vượt qua các yêu cầu tuân thủ thách thức nhất mà bạn phải đối mặt. Sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ đạt được:

Quy trình kiểm toán hiệu quả

Sau khi ký kết hợp đồng với AASC, các Chuyên gia Bảo mật Thông tin sẽ sử dụng các công cụ độc quyền để giúp khách hàng hoàn thành 60% quy trình kiểm toán trước khi thực hiện kiểm toán thực địa. Công cụ của chúng tôi hoạt động như một hướng dẫn thông qua các mục tiêu kiểm soát kiểm toán, cho phép khách hàng hệ thống các yêu cầu và ghi lại quy trình của họ. Khách hàng của chúng tôi có thể làm việc với Chuyên gia bảo mật thông tin của họ qua một quy trình hiệu quả với lịch trình riêng, kịp thời nhận được các biện pháp khắc phục trong quá trình làm việc, đồng thời hạn chế thời gian kiểm toán thực địa tốn kém và xâm phạm. Công cụ cũng thông báo cho khách hàng về các yêu cầu kiểm toán trong năm để chuẩn bị cho các hợp đồng/thỏa thuận trong tương lai.

Hợp tác với chuyên gia

Khi làm việc với AASC, doanh nghiệp của bạn đang hợp tác với một chuyên gia về bảo mật thông tin. Đây có thể là một nguồn lực vô giá cho doanh nghiệp của bạn. Các Chuyên gia Bảo mật Thông tin của chúng tôi, với kinh nghiệm trung bình hơn 10 năm trong các lĩnh vực: quản trị CNTT, bảo mật dữ liệu, tuân thủ, an ninh mạng, chăm sóc sức khỏe, sản xuất, ngân hàng và ngành công nghiệp dịch vụ phần mềm, luôn tận tâm hỗ trợ khách hàng, giúp họ đáp ứng các mục tiêu tuân thủ của mình.

Các Chuyên gia Bảo mật Thông tin của AASC cập nhật kiến ​​thức chuyên môn với các xu hướng của ngành thông qua việc đào tạo liên tục để có thể giúp duy trì sự tuân thủ một cách tốt nhất cũng như đảm bảo sự an toàn và bảo mật cho khách hàng của mình. Sau khi làm việc với AASC, doanh nghiệp sẽ có thể chứng minh sự tuân thủ của tổ chức mình và xác minh rằng doanh nghiệp của bạn có các quy trình kiểm soát nội bộ thích hợp để cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng.

Một cuộc kiểm toán chất lượng

Tại AASC, chúng tôi luôn coi trọng chất lượng của một cuộc kiểm toán. Chúng tôi có trách nhiệm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ đầy đủ, chính xác và kịp thời nhất mà chúng tôi có thể. Cam kết của AASC về chất lượng bắt đầu từ các cấp lãnh đạo cao nhất cho đến các cấp bậc nhân viên. Bộ phận Kiểm soát chất lượng của chúng tôi soát xét các giấy tờ làm việc của Chuyên gia bảo mật thông tin để đảm bảo rằng kết quả kiểm tra sử dụng ngôn ngữ chung để đưa ra giải thích chính xác, chi tiết về những nội dung đã được kiểm tra và kết quả kiểm tra đó được thực hiện một cách kịp thời, lặp lại và có thể lưu lại được. Quy trình Kiểm soát chất lượng đưa ra một bảng điểm cho mỗi dự án, nhằm thúc đẩy chu kỳ cải tiến liên tục. Chúng tôi thường xuyên thực hiện các điều chỉnh đối với quy trình này để cung cấp cho khách hàng một báo cáo kiểm toán kỹ lưỡng, chính xác và kịp thời.

Xây dựng lòng tin. Bảo vệ tài sản quan trọng nhất của công ty bạn

Việc phụ thuộc vào dịch vụ thuê ngoài để tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu quả tiếp tục tăng lên, nhưng cùng với đó, lỗ hổng bảo mật thông tin cũng tăng lên khi bạn chia sẻ dữ liệu quan trọng với các bên thứ ba. Báo cáo SOC đảm bảo với khách hàng và các nhà đầu tư rằng doanh nghiệp của bạn có các biện pháp kiểm soát thích hợp - cho cả quy trình kinh doanh và công nghệ thông tin (CNTT) - để bảo vệ dữ liệu tài chính và dữ liệu khách hàng của bạn.

Nhiều ngành nghề truyền thống - ví dụ như dịch vụ làm bảng lương và cho vay trong các dịch vụ tài chính - từ lâu đã dựa vào các báo cáo SOC 1 để đảm bảo rằng họ có các biện pháp kiểm soát thích hợp. Ngày càng có nhiều ngành nghề, như các công ty công nghệ tài chính và công nghệ - logistics, cũng đang dựa vào các quy trình kiểm toán SOC. Kiểm toán SOC cung cấp một quy trình liên kết, có thể lặp lại, và các công ty có thể thực hiện đánh giá một lần và báo cáo cho nhiều bên liên quan. Báo cáo SOC có thể:

  • - Thúc đẩy sự tin tưởng và minh bạch với các bên liên quan trong và bên ngoài công ty.
  • - Tăng hiệu quả đồng thời giảm chi phí thực hiện tuân thủ và thời gian dành cho việc kiểm toán và các câu hỏi của nhà cung cấp.
  • - Đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng và các mối quan tâm của thị trường thông qua báo cáo linh hoạt, tùy chỉnh.
  • - Chủ động giải quyết các rủi ro trong doanh nghiệp.

Các chuyên gia AASC có thể mang lại kiến ​​thức chuyên môn cho quy trình phát hành báo cáo của bạn. Bằng cách thực hiện báo cáo SOC với sự trợ giúp của kiểm toán viên độc lập có kỹ năng chuyên sâu và kinh nghiệm, bạn có thể đạt được những điều sau:

  • - Một bài đánh giá mức độ sẵn sàng theo các tiêu chuẩn kiểm toán SOC, bao gồm các khuyến nghị để cải thiện và xác định các lỗ hổng tiềm ẩn trước khi thực hiện kiểm toán SOC.
  • - Một báo cáo SOC mà bạn có thể chia sẻ với khách hàng và các kiểm toán viên khác để chứng minh sự minh bạch trong môi trường kiểm soát của bạn.
  • - Một báo cáo SOC đáp ứng các yêu cầu cụ thể của ngành hoặc của khách hàng, chẳng hạn như NIST, HITRUST hoặc GDPR.
2021 12 13 SOC1 2021 12 13 SOC2 2021 12 13 SEC