Kinh nghiệm của AASC

Các Quỹ Tín dụng Nhân dân "TDND" được thành lập từ năm 1993 và hiện tại có trên 1.200 Quỹ TDND đang hoạt động trên khắp cả nước. Sau hơn 24 năm triển khai, đến nay đã thực hiện được mục tiêu hình thành và phát triển mô hình kinh tế hợp tác trong lĩnh vực tín dụng trên địa bàn nông thôn, khai thác được nguồn vốn tại chỗ góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống của các thành viên và đóng vai trò tích cực trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn.

Hòa chung với Chính sách của Chính phủ và yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính nói riêng, nhu cầu dịch vụ chuyên nghiệp nói chung của khối Quỹ Tín dụng Nhân dân, AASC đã thành lập Khối kiểm toán và dịch vụ đảm bảo trong lĩnh vực tài chính ngân hàng với nòng cốt là đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, đồng thời được trang bị các kiến thức chuyên nghiệp như CPA, ACCA và cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành… để đảm bảo cung cấp dịch vụ chuyên sâu, chất lượng cho các Quỹ TDND nói riêng và tổ chức tín dụng nói chung.

Sau nhiều năm hoạt động, AASC đã cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn kế toán, tư vấn thuế, tư vấn chính sách chế độ và hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho hơn 300 Quỹ Tín dụng Nhân dân với địa bàn hoạt động trải rộng khắp 64 tỉnh thành trên cả nước.

Đặc điểm nổi trội về Dịch vụ của AASC:

- Sự am hiểu sâu sắc về lĩnh vực tài chính ngân hàng và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ nhiều năm liên tục cho hàng trăm Quỹ Tín dụng Nhân dân.

- Thường xuyên tư vấn, hỗ trợ và chia sẻ cho khách hàng các tài liệu và kiến thức nhằm nâng cao năng lực quản lý hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ.

- Áp dụng nhất quán Cẩm nang kiểm toán được thiết kế tuân thủ đầy đủ yêu cầu của ISAs của Mạng lưới quốc tế HLB (HLB International).

- Kiến thức và kinh nghiệm quốc tế của Mạng lưới được kết hợp với trên 25 năm kinh nghiệm hoạt động trong nước của AASC - Hãng Kiểm toán thành lập đầu tiên tại Việt Nam.

- AASC cùng với Big4 là 5 nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất trên thị trường (theo thống kê của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam).

- AASC là hội viên Ban thường trực Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA).

- Dịch vụ của AASC được thực hiện bởi gần 500 nhân viên chuyên nghiệp tại 3 Văn phòng Hà Nội, Hồ Chí Minh và Quảng Ninh.