Công nghiệp

Ngày 23 tháng 05 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4579/QĐ-BCT bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến…
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về tập huấn nghiệp vụ…
Theo tin từ Tổng cục Thuế, thực hiện Quyết định số 329/QĐ-BTC ngày 20-2-2014 của Bộ Tài chính về việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính…
(Chinhphu.vn) – Theo đó, khai thác than giảm 9,3%; khai thác dầu  thô giảm 2,3%; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản giảm 0,5%; sản xuất phân bón giảm…
Ngày 18 tháng 02 năm 2014, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử…
Ngày 19 tháng 02 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1371/QĐ-BCT về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư,…
Để hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20…
Ngày 26 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).…
Ngày 27 tháng 12 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí…
Bộ Tài chính đang xin ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện thí điểm việc thu nộp thuế và hoàn trả thuế, các khoản thu khác…