Công nghiệp

(Chinhphu.vn) – Theo đó, khai thác than giảm 9,3%; khai thác dầu  thô giảm 2,3%; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản giảm 0,5%; sản xuất phân bón giảm…
Ngày 18 tháng 02 năm 2014, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử…
Ngày 19 tháng 02 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1371/QĐ-BCT về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư,…
Để hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20…
Ngày 26 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).…
Ngày 27 tháng 12 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí…
Bộ Tài chính đang xin ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện thí điểm việc thu nộp thuế và hoàn trả thuế, các khoản thu khác…
Triển khai thực hiện cam kết WTO năm 2014, Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ…
Hàng quý, doanh nghiệp chế xuất (DNCX) phải nộp báo cáo nhập - xuất - tồn nguyên liệu vật tư cho Chi cục Hải quan quản lý DNCX. Riêng doanh…
Ngày 18 tháng 09 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1621/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất…

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/aasccomv/public_html/web/templates/nyirok/html/com_k2/templates/default/category.php on line 254