Công nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 124/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế…
Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2013/BCT quy định về điều kiện kinh doanh than.Theo Thông tư này quy…
Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 15/2013/TT - BCT quy định về xuất khẩu than.Cụ thể, về điều kiện…
Ngày 12 tháng 7 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4847/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác,…

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/aasccomv/public_html/web/templates/nyirok/html/com_k2/templates/default/category.php on line 254