Công nghiệp

Triển khai thực hiện cam kết WTO năm 2014, Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ…
Hàng quý, doanh nghiệp chế xuất (DNCX) phải nộp báo cáo nhập - xuất - tồn nguyên liệu vật tư cho Chi cục Hải quan quản lý DNCX. Riêng doanh…
Ngày 18 tháng 09 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1621/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất…
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 124/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế…
Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2013/BCT quy định về điều kiện kinh doanh than.Theo Thông tư này quy…
Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 15/2013/TT - BCT quy định về xuất khẩu than.Cụ thể, về điều kiện…
Ngày 12 tháng 7 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4847/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác,…