Dịch vụ tài chính

Chiều ngày 03/11/2014, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch đã thông báo về việc nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam. Cụ thể, mức xếp hạng phát…
Cung tín dụng dồi dào trong khi cầu tín dụng chưa có dấu hiệu cải thiện; sức ép lạm phát không lớn là những yếu tố quan trọng để mặt…
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá quy định tại Nghị định số…
Ngày 26 tháng 12 năm 2013, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành Thông tư số 33/2013/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu,…
Ngày 03 tháng 01 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2014/NĐ-CP quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín…
Ngày 26 tháng 12 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 219/2013/NĐ-CP về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp (DN) không được Chính…
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, mặc dù kinh tế xã hội 11 tháng đầu năm đã có nhiều dấu hiệu tích cực, nhưng công tác chỉ đạo điều…
Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Thông tư ban hành 8 chuẩn mực kế toán (VAS) lần 1, bao gồm: chuẩn mực chung; VAS 02 – Hàng tồn…
Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri các tỉnh An Giang, Bình Thuận, Bến Tre, Hòa Bình, Long An, Tiền Giang tại kỳ họp thứ…
Kể từ năm 2011, hoạt động quản lý rủi ro (QLRR) đã và đang được ngành Hải quan đẩy mạnh, triển khai bài bản và sâu rộng trong các khâu…