Yêu cầu ngành đường sắt tăng trưởng bền vững trong năm 2017

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) nâng cao chất lượng vận tải và sử dụng công nghệ trong quản lý để phát triển bền vững trong năm 2017.

Trong Hội nghị về sản lượng và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của VNR ngày thứ 5 vừa qua, Thứ trưởng đã nhấn mạnh cố gắng của ngành đường sắt năm 2016 để giữ vững tăng trưởng.

Theo ông Đoàn Huy Hoạch, Phó Tổng giám đốc VNR, sản lượng của Tổng công ty đạt mức 7.97 nghìn tỷ (350.9 triệu USD) còn doanh thu tương ứng đạt mức 8.34 nghìn tỷ, tương đương 87,7% và 88,8% của năm 2015. Lợi nhuận sau thuế của tổng công ty đạt 137 tỷ.
Ông Đoàn Huy Hoạch cho biết nguyên nhân sụt giảm doanh thu và sản lượng là do giảm cổ phần trong khi thoái vốn và cổ phần hoá.
Cầu Ghềnh ở Đồng Nai bị sụt, bão và lũ lụt ở miền Trung, giá vận chuyển cạnh tranh, và các công ty con mới được tái cấu trúc cũng giải thích hiệu suất kém của Tổng công ty, ông Hoạch cho biết.

Để đẩy mạnh cạnh tranh và hiệu quả năm 2017, VNR dự định trình Bộ GTVT đề xuất tăng cường năng lực của hệ thống đường sắt cả nước, tập trung quãng đường Hà Nội – Vinh.
VNR cũng sẽ huy động các nguồn lực xã hội, đầu tư vào các phương tiện giao thông và phương tiện hỗ trợ.

Ngoài ra, Tổng công ty sẽ đẩy nhanh việc thực hiện các dự án trọng điểm, đặc biệt liên quan đến cơ sở hạ tầng và trang bị các toa tàu.

Nhiều nỗ lực cũng sẽ được thực hiện để quản lý kinh doanh tốt hơn và cải cách thủ tục hành chính.