Việt Nam sẽ mở cửa lĩnh vực ngân hàng, viễn thông

Việt Nam sẽ cho phép quyền sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng đến 49% để khôi phục tốc độ tăng trưởng.

Ngoài ra còn có nhiều kế hoạch để bán cổ phần của các công ty như Việt Nam Airlines, Tập đoàn Bưu chính & Viễn thông Việt Nam, và tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết đang cân nhắc vấn đề tăng quyền sở hữu cổ phần tại các công ty ngân hàng và viễn thông. Tổng vốn đầu tư nước ngoài hiện nay chỉ đang giới hạn ở mức 20%-30%, làm giảm sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đến các ngân hàng Việt Nam.

Việt Nam đã giảm số lượng các công ty sở hữu bởi chính phủ xuống 1.300 từ 12.000.

Nguồn:Trang tin điện tử của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh