Bản tin tháng 02 năm 2024

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 02 năm 2024 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết của Quốc hội
Ban hành Biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2023 – 2024
Các công văn trả lời về thuế

Quy định về Quản lý Nhà nước

Sửa đổi, bổ sung quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Sửa đổi một số quy định về hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành Công ty Cổ phần và hướng dẫn chuyển nhượng phần vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần do Bộ Quốc phòng là cơ quan đại diện chủ sở hữu
Sửa đổi phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: bản tin văn bản pháp luật số 2 Năm 2024