Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch năm 2021

Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch 30 tháng 09 năm 2021. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Các thông tin bổ sung năm 2021 xem tại đây.