AASC trở thành đơn vị đạt chuẩn trong “Danh sách ngắn” của Quỹ Bánh mỳ cho thế giới

Tháng 10 năm 2018, AASC đã chính thức được công nhận là một trong đơn vị đạt chuẩn trong “Danh sách ngắn” của Quỹ Bánh mỳ cho thế giới (Bread for the World – BfdW) để cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các dự án của BdfW tại Việt Nam và Lào.

Quá trình đánh giá các công ty kiểm toán đạt chuẩn lần đầu tiên được BdfW thực hiện tại Việt Nam từ tháng 5 năm 2018. Quá trình này bao gồm nhiều thủ tục chặt chẽ, chuyên nghiệp theo quy định của BdfW, từ chứng minh năng lực và kinh nghiệm tương tự của công ty thông qua việc trả lời danh mục các câu hỏi về chuyên môn, phỏng vấn trực tiếp và đào tạo thực hành.

Trở thành thành viên đạt chuẩn của BdfW là một trong những minh chứng cho chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu AASC. AASC cũng mong muốn qua đó sẽ hỗ trợ tích cực cho hoạt động hiệu quả của BdfW tại Việt Nam và Lào,

Về Quỹ Bánh mỳ cho thế giới:

Quỹ Bánh mỳ cho thế giới (Bread for the World – BfdW) là một tổ chức phi chính phủ của Đức - đối tác tin cậy của Hội thánh Tin Lành Đức, hoạt động theo tôn chỉ hỗ trợ các hoạt động phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, tôn trọng tinh thần tự lực và giữ gìn bản sắc văn hoá của các đối tác địa phương ở trên 90 quốc gia trên toàn thế giới.

BfdW tài trợ cho những dự án trong lĩnh vực Chăm sóc sức khoẻ ban đầu (Đào tạo tình nguyện viên sức khoẻ cộng đồng), Hỗ trợ đào tạo doanh nghiệp nhỏ, Giáo dục (Cấp học bổng cho học sinh giỏi là con em các gia đình có thu nhập thấp; Cấp học bổng và hình thức giúp đỡ khác cho việc học tập ở nước ngoài cho các đối tác dự án, giáo sư trường đại học và các nhà chuyên môn khác); Nông nghiệp (Khuyến nông cho người nghèo; Thúc đẩy bảo vệ thực vật, Xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp); Thuỷ lợi (Phục hồi các hệ thống thuỷ lợi hiện có và lập các nhóm sử dụng nước); Phát triển tổng hợp (Đào tạo về văn hóa, vườn ao chuồng, nước sạch, giới...).

Ngoài BfdW, AASC hiện nay cũng nằm trong “Danh sách ngắn” các đơn vị đầu tiên đạt chuẩn cung cấp dịch vụ cho các dự án do Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ tại Việt Nam.

2018 11 21 BdfW 01 2018 11 21 BdfW 02