AASC tham gia làm việc với Tổng kiểm toán Nhà nước

Chiều ngày 9/9/2013 tại văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt nam (VACPA), Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc AASC Ông Ngô Đức Đoàn đã tham gia tiếp và làm việc với Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước: Ông Nguyễn Hữu Vạn – Ủy viên Trung ương Đảng -Tổng Kiểm toán Nhà nước và Ông Nguyễn Ngọc Sùng – Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.
Tại buổi làm việc, sau báo cáo của PGS.TS. Trần Văn Tá – Chủ tịch VACPA về tình hình hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam trong hơn 8 năm qua cũng như kết quả thực hiện các nhiệm vụ Bộ Tài chính giao cho VACPA, Tổng Giám đốc AASC Ngô Đức Đoàn đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổng Kiểm toán Nhà nước về sự quan tâm, giúp đỡ của Kiểm toán Nhà nước dành cho ngành kiểm toán độc lập, cho AASC. Về mối quan hệ giữa Kiểm toán Độc lập và Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Ngô Đức Đoàn nhấn mạnh cội nguồn đều do Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ thành lập. Đối với AASC và Kiểm toán Nhà nước đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ ngay từ những ngày đầu Kiểm toán Nhà nước thành lập năm 1994. Minh chứng tiêu biểu và sinh động là trong các năm 2006 - 2009, được sự tài trợ bởi Liên minh Châu Âu, thông qua phái đoàn Ủy Ban Châu Âu tại Việt Nam, AASC cùng Công ty Tư Vấn Bannock (Anh Quốc) và cơ quan Kiểm toán Quốc gia (Vương Quốc Anh) đã thực hiện thành công Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Kiểm toán Nhà nước. Kết quả Nhà nước đã ban hành Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước năm 2010.
Đặc biệt, ngày 18/6/2013, hướng tới mục tiêu hợp tác chặt chẽ, lâu dài mang tính chiến lược, AASC đã cùng Trung tâm khoa học và bồi dưỡng cán bộ - KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC tổ chức ký kết Biên bản hợp tác nhằm tạo khuôn khổ cho hai bên phát huy hơn nữa mọi hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Ban Lãnh đạo hai bên tin tưởng rằng với sự đồng lòng, quyết tâm, hai bên sẽ thực hiện thắng lợi Biên bản hợp tác này, mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển thịnh vượng của các bên và góp phần làm minh bạch, gia tăng sự phát triển của nền kinh tế nước nhà.

AASCthamgialamvieckiemtoanNNanh1
Một số hình ảnh của buổi gặp gỡ
AASC tham gia lam viec kiem toan nha nuoc