Đại Hội HĐTV AASC lần thứ 16 thành công rất tốt đẹp

Ngày 21/11/2022, tại hòn đảo Phú Quốc xinh đẹp tỉnh Kiên Giang, với sự tham dự của 34 Thành viên HĐTV và 06 khách mời, Đại hội HĐTV Hãng Kiểm toán AASC lần thứ 16 Nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra thành công rất tốt đẹp trong không khí phấn khởi và tự hào với những thành quả Công ty đã đạt được qua 15 năm chuyển đổi AASC từ DNNN thành Công ty TNHH có hai thành viên trở lên, đặc biệt là nhiệm kỳ 5 năm (2017 – 2022) và nổi bật là năm tài chính 15.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐTV Ngô Đức Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm tài chính 15 của các Thành viên HĐTV, Lãnh đạo các cấp, các Kiểm toán viên, Thẩm định viên về giá, Kỹ thuật viên và nhân viên AASC. Đồng thời, Chủ tịch đã biểu dương, khen ngợi các Phòng/Ban/Chi nhánh đã thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội HĐTV AASC lần thứ 15 và kế hoạch của Công ty giao.

Tại Đại hội, các Thành viên HĐTV đã thảo luận với trách nhiệm cao, đóng góp ý kiến quý báu cho các nội dung văn kiện trình Đại hội như: Báo cáo Tổng kết giai đoạn 5 năm (2017 – 2022) và 15 năm chuyển đổi AASC từ DNNN thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên (2007 – 2022); Báo cáo tổng kết năm tài chính 15 (01/10/2021 – 30/09/2022), phương hướng năm tài chính 16 (01/10/2022 – 30/09/2023) và kế hoạch 5 năm (2022 – 2027); Báo cáo của Ban Kiểm soát năm tài chính 15 (01/10/2021 – 30/09/2022), v.v….

Trong năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn hồi phục sau đại dịch bệnh Covid 19, tuy nhiên Hãng Kiểm toán AASC đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng như: Tổng doanh thu toàn Công ty tăng 7,1% so với năm tài chính 14 và nhiều đơn vị có doanh thu tăng trưởng mạnh như: Ban Thẩm định giá (gần 41%), Phòng Kiểm toán 5 (trên 12%), Chi nhánh Hồ Chí Minh (trên 7%) và bình quân trong nhiệm kỳ > 10%; Các đơn vị có doanh thu trên 20 tỷ bao gồm: Phòng Kiểm toán 1, Kiểm toán 2, Kiểm toán 7 và Chi nhánh TP. HCM.

Để cùng tập thể HĐTV Công ty lãnh đạo, chỉ đạo Điều hành tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyểt Đại hội Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội tin tưởng rất cao bầu Ông Ngô Đức Đoàn tái nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên; Ông Nguyễn Thanh Tùng tái nhiệm Tổng Giám đốc; Bầu Ban Kiểm soát tái nhiệm gồm: Bà Hoàng Thúy Nga – Trưởng ban và các kiểm soát viên là Hoàng Thị Thu Hương và Hà Văn Xuyên cho nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Với tinh thần AASC, bản lĩnh AASC, Đại hội kêu gọi mỗi thành viên HĐTV yêu AASC hơn nữa, yêu địa chỉ đỏ Số 1 Lê Phụng Hiểu hơn nữa, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp cống hiến tốt nhất thực hiện khát vọng AASC, khát vọng Kiểm toán thuần Việt.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

anh 1

anh 2

anh 3

anh 4

ANH 5

anh 6