Bộ trưởng Bộ tài chính tiếp và làm việc với hội kiểm toán viên hành nghề Việt nam và hãng kiểm toán AASC

Sáng ngày 02 tháng 8 năm 2013, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA) Ông Trần Văn Tá, Lãnh đạo VACPA và Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Hãng Kiểm toán AASC Ông Ngô Đức Đoàn.
Tại buổi gặp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã lắng nghe báo cáo và những thông tin chia sẻ của VACPA về tình hình hoạt động thị trường Kế toán và Kiểm toán trong hơn hai thập kỷ qua cũng như những thách thức trong thực tế triển khai các dịch vụ chuyên ngành hiện nay trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Lãnh đạo các Đơn vị cũng bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm, chỉ đạo hơn nữa của Bộ trưởng để xây dựng thị trường Kế toán và Kiểm toán vững mạnh, ổn định trong thời gian tới. Ghi nhận báo cáo của VACPA, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh chính sách của Bộ Tài chính trong công tác quản lý thị trường Kế toán và Kiểm toán cũng như các hoạt động nhằm hỗ trợ các Hiệp hội Kế toán, Kiểm toán trong việc phát triển các dịch vụ Kế toán, Kiểm toán, Tư vấn Tài chính, Thuế tại Việt Nam.
Đồng thời, cũng tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Trần Văn Tá giới thiệu với Bộ trưởng về hoạt động của Hãng Kiểm toán AASC – một trong hai Công ty Kiểm toán và Tư vấn được Bộ Tài chính thành lập đầu tiên tại Việt Nam, tiền thân của ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam ngày nay. Tổng Giám đốc Ngô Đức Đoàn mong muốn sẽ nhận được chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ trưởng, Lãnh đạo Vụ chế độ Kế toán và Kiểm toán, các Hiệp hội nghề nghiệp và các đơn vị liên quan để AASC phát triển vững chắc, trở thành điểm sáng tiên phong của Hệ thống các Công ty Kiểm toán của Việt Nam và thu hẹp khoảng cách với nhóm các công ty Kiểm toán Big 4 đang hoạt động tại Việt Nam. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của VACPA, các Công ty Kiểm toán trong đó có AASC đồng thời cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các Hội nghề nghiệp, các Công ty Kiểm toán phát triển và hoàn thành thắng lợi Chiến lược Kế toán, Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Một số hình ảnh buổi gặp mặt giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính và lãnh đạo VACPA, Hãng Kiểm toán AASC

tinnoibo11

tinnoibo12

tinnoibo13