AASC thi đua yêu nước – yêu công ty

Quán triệt sâu sắc Tư tưởng Thi đua Ái quốc của Bác Hồ, bằng các hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua Ái Quốc (11/06/1948 – 11/06/2013), các đơn vị trong toàn HÃNG KIỂM TOÁN AASC đã thi đua sôi nổi thực hiện và hoàn thành xuất sác nhiệm vụ chính trị và kế hoạch được giao. Tính đến hết hết tháng 05/2013, một số đơn vị tiêu biểu về phát hành hóa đơn thu tiền từ khách hàng theo số liệu của Kế toán, xếp theo thứ tự và so với cùng kỳ là:
1. Chi nhánh AASC tại Tp. Hồ Chí Minh tăng 45,6%.
2. Phòng KT2 tăng 11%.
3. Phòng KT XDCB mức thu cao như năm trước…
Trong đó, mức tăng trưởng của các Phòng KT3, Phòng KT7 tăng trưởng ấn tượng là 43,5%.
Để lan tỏa sâu rộng Thương hiệu AASC trong toàn quốc, sang Khu vực và Thế giới, Ban TGĐ Công ty, Tổng Giám đốc Công ty phát động và kêu gọi các Phòng, Ban, Chi nhánh, Văn phòng đại diện Công ty đợt thi đua yêu Công ty, yêu nước đặc biệt như sau:
· Nắm bắt thời cơ phát triển thị trường, mở rộng thị phần dịch vụ Tài chính – Kế toán – Kiểm toán.
· Thường xuyên nâng cao chất lượng dịch vụ Kiểm toán, Tư vấn Tài chính, Kế toán, Thuế cung cấp cho khách hàng.
· Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm Tài chính thứ 6 đã được Hội đồng Thành viên Công ty quyết nghị thông qua.
Tất cả vì HÃNG KIỂM TOÁN AASC phát triển thịnh vượng và bền vững – Từng Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty thi đua lập nhiều chiến công hơn nữa.

Thiduayeunuoc