Đại hội Hội đồng Thành viên AASC lần thứ VII thành công tốt đẹp

Trong hai ngày 25-26/11/2013, Đại hội Hội đồng Thành viên (HĐTV) Hãng Kiểm toán AASC lần thứ VII đã được long trọng tổ chức trong không khí vui mừng phấn khởi chào mừng thành công, thành tích của năm Tài chính thứ VI và 6 năm (2007-2013) chuyển đổi AASC từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty TNHH có hai Thành viên trở lên.

Tại Đại hội, Hội đồng Thành viên đã thông qua Báo cáo Tổng kết năm Tài chính thứ VI, Báo cáo Tài chính của Ban Điều hành với Doanh thu đạt trên 130 tỷ đồng, tăng trưởng gần 10% so với năm Tài chính thứ V. Các Thành viên HĐTV Công ty cũng đã bàn thảo sôi nổi, sâu sắc về các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của Hãng Kiểm toán AASC trong năm tài chính thứ VII. HĐTV Công ty đã thống nhất điều chỉnh Chiến lược phát triển Công ty phù hợp với Chiến lược Kế toán-Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định tổ chức thực hiện. Theo đó, AASC sẽ tiếp tục tập trung vào công tác phát triển thị trường, thị phần Kiểm toán, Tư vấn Tài chính Kế toán, Thuế…không ngừng gia tăng chất lượng dịch vụ cung cấp tới khách hàng. Đồng thời, HĐTV Công ty cũng ưu tiên chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc tăng cường công tác đào tạo; Kết nạp Thành viên HĐTV mới tại Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh cũng như triển khai, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và bổ sung các công cụ hỗ trợ nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn.

Bế mạc Đại hội, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc AASC Ngô Đức Đoàn đã phát biểu và tin tưởng rằng, với chiến lược đúng đắn đã đề ra cũng như sự đồng thuận nhât tâm cao của toàn thể Thành viên HĐTV, Ban Lãnh đạo, KTV, Cán bộ, nhân viên, Hãng Kiểm toán AASC sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, xứng đáng là điểm sáng tiên phong trong Hệ thống các Công ty Kiểm toán Việt Nam, từng bước phát triển ngang tầm với nhóm các Công ty Kiểm toán Big 4 đang hoạt động tại Việt Nam.

Một số hình ảnh của Đại hội HĐTV AASC lần thứ VII

Dai hoi HDTV lan VII anh 1

 

 

 

Dai hoi HDTV lan VII anh 2

 

Dai hoi HDTV lan VII anh 3