HLB Quốc tế rà soát và đánh giá hồ sơ kiểm toán AASC

Trong hai ngày từ 16/01/2014 đến 17/01/2014, tại trụ sở Hãng Kiểm toán AASC, Ông Darryl Swindells, Thành viên Ủy ban Kiểm soát Chất lượng HLB Quốc tế đã thực hiện rà soát và đánh giá hồ sơ Kiểm toán, Tư vấn Tài chính Kế toán của Hãng Kiểm toán AASC – Thành viên HLB Quốc tế.

Chương trình làm việc đã diễn ra theo đúng kế hoạch, khẩn trương và hiệu quả trên tinh thần hợp tác, học hỏi kinh nghiệm tuân thủ các Chuẩn mực và thông lệ Quốc tế về công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ. Ban Lãnh đạo AASC, Phòng Kiểm soát Chất lượng & Đào tạo cùng toàn thể các cán bộ Kiểm toán viên, Kỹ thuật viên và nhân viên AASC đã tích cực quán triệt và thi đua thực hiện NĂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ VĂN HÓA AASC. Sau quá trình rà soát, kiểm tra hết sức chặt chẽ theo đúng quy trình kiểm soát chất lượng HLB, Ông Darryl Swindells đã đánh giá các hồ sơ Kiểm toán, Tư vấn Tài chính Kế toán của AASC đạt điểm tốt về mặt kỹ thuật, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của HLB Quốc tế. Bên cạnh đó, Ông Darryl Swindells cũng tư vấn và hỗ trợ AASC giúp tăng cường hơn nữa chất lượng hồ sơ, không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ chuyên ngành. Tại buổi tổng kết với Ban Lãnh đạo AASC, Ông Darryl Swindells cam kết sẽ tích cực hỗ trợ và đồng hành cùng AASC trong công tác quản lý chất lượng dịch vụ Kiểm toán, Tư vấn đảm bảo cung cấp tới khách hàng những dịch vụ chuyên ngành đạt tiêu chuẩn HLB và tiêu chuẩn Quốc tế.

Một số hình ảnh của buổi làm việc

HLB ra soat anh 1

HLB ra soat anh 2

HLB ra soat anh 4

  BBT