AASC mở rộng thị trường, không ngừng tăng trưởng thị phần tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thực hiện Chiến lược phát triển Hãng Kiểm toán AASC đến năm 2020, tầm nhìn 2030, từ ngày 21/02/2014 đến ngày 25/02/2014, đoàn công tác Hãng Kiểm toán AASC do: Ông Ngô Đức Đoàn - Tổng Giám đốc AASC lãnh đạo, chỉ đạo đã khảo sát và thực hiện kiểm toán công trình: Nhà văn hóa Cayson Phomvihan do Đảng, Nhà nước nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước nhân dân Lào.

Trong chuyến công tác, đoàn kiểm toán AASC đã gặp gỡ và trao đổi với Ban Quản lý dự án (BQLDA) Nhà văn hóa Cayson Phomvihan về kế hoạch kiểm toán và khảo sát hiện trường công trình. Đồng thời, đoàn cũng chia sẻ, tư vấn BQLDA về công tác quản lý Tài chính, quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng theo các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án. Phát biểu trong các buổi làm việc, Tổng Giám đốc Ngô Đức Đoàn đã bày tỏ sự tin tưởng rằng, AASC sẽ thực hiện và hoàn thành xuất sắc hợp đồng kiểm toán với chất lượng cao nhất đáp ứng các yêu cầu khắt khe và sự tin tưởng của Trung ương Đảng hai nước và BQLDA. Chuyến công tác này sẽ là tiền đề tốt phát triển mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, lâu dài giữa Hãng Kiểm toán AASC và Văn phòng Trung ương Đảng.

Một số hình ảnh của chuyến công tác

Anh khao sat 1

Công trình Nhà văn hóa Cayson Phomvihan

Anh khao sat 2

Tổng Giám đốc Ngô Đức Đoàn gặp gỡ, trao đổi với BQLDA Nhà văn hóa

Anh khao sat 3

Đoàn công tác khảo sát hiện trường công trình

BBT