Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục tín nhiệm lựa chọn AASC là đơn vị kiểm toán nhiệm kỳ 2014-2018

Ngày 25/03/2014, tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Hãng Kiểm toán AASC Ông Ngô Đức Đoàn đã tham dự Đại hội Khóa VII Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 2014-2018 và công bố kết quả kiểm toán báo cáo tài chính các năm 2009, 2010, 2011, 2012 và Báo cáo chương trình hỗ trợ tài chính của FIFA hàng năm nhiệm kỳ Khóa VI của VFF.

Trong các năm nhiệm kỳ Khóa VI của VFF, với vị thế là Hãng Kiểm toán đầu đàn trong Hệ thống các Công ty Kiểm toán Việt Nam, AASC đã cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính với chất lượng vượt trội và tư vấn tích cực, hiệu quả cho VFF trong công tác quản lý Tài chính, Kế toán và Thuế phù hợp với hoạt động thực tiễn của Việt Nam hiện nay và các yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Lãnh đạo VFF cũng đánh giá rất cao các dịch vụ kiểm toán, tư vấn tài chính, kế toán, thuế của AASC và bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng, tăng cường mối quan hệ hợp tác lâu dài, chặt chẽ giữa hai bên trong các năm nhiệm kỳ Khóa VII (2014-2018) của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đáp lại sự tin tưởng của Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Tổng Giám đốc AASC Ngô Đức Đoàn cam kết với uy tín và danh tiếng của Hãng Kiểm toán AASC, kinh nghiệm sâu rộng cùng bản lĩnh vững vàng của các Kiểm toán viên, sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty, AASC sẽ thực hiện và hoàn thành xuất sắc các cuộc kiểm toán, cung cấp các dịch vụ chuyên ngành với chất lượng cao nhất tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn khắt khe của Liên đoàn Bóng đá Thế giới.

Đúng 16 giờ 15 phút cùng ngày, Đại hội biểu quyết 100% Đại biểu dự Đại hội tín nhiệm lựa chọn AASC là đơn vị Kiểm toán các năm nhiệm kỳ Khóa VII (2014 - 2018) của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Hình ảnh tại Đại hội

Dai hoi khoa 7 VFF

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng công bố kết quả lựa chọn AASC là đơn vị Kiểm toán cho nhiệm kỳ 2014-2018 của VFF

Bieu quyet VFF

100% Đại biểu dự Đại hội biểu quyết tín nhiệm lựa chọn AASC là đơn vị Kiểm toán các năm nhiệm kỳ khóa VII của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

BBT