Chào mừng 23 năm thành lập AASC (13/05/1991-13/05/2014)

Anh ky niem 23 nam.final  finalNhân kỷ niệm 23 năm (13/05/1991-13/05/2014) Ngày thành lập Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC cũng là Ngày thành lập Ngành Kiểm toán Độc lập Việt Nam và nhân kỷ niệm 1 năm (17/05/2013-17/05/2014) Ngày Công bố Thương hiệu Hãng Kiểm toán AASC, Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc xin gửi đến các Cán bộ, Kiểm toán viên, nhân viên Hãng Kiểm toán AASC lời chúc mừng tốt đẹp nhất.